Deltion College


nieuws

30-11-10

Rondleiding in teken van samenwerking Deltion - Holtenbroek

Afgelopen zaterdag 27 november hebben Cor Loos, interim voorzitter van wijkorganisatie Holtenbroek NU, en Evelien Pierik, leraar bij Deltion en contactpersoon voor de wijkorganisatie, in totaal zo'n 100 mensen, afkomstig uit het hele land, rondgeleid door Holtenbroek. Het thema van de rondleiding was de samenwerking tussen Deltion en Holtenbroek.

De rondleiding werd aangeboden tijdens het jaarlijkse, landelijke evenement `Je zal er maar wonen'. Dit evenement werd georganiseerd door het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA), samen met wijkorganisatie Holtenbroek NU, Deltion, het ministerie Vrom/WWI, de gemeente Zwolle en Zwolse woningcorporaties. Ruim 600 mensen bezochten de campus van Deltion voor het evenement.

Doel van het evenement is/was om de betrokkenheid van bewoners (van aandachtswijken) bij de leefbaarheid in hun wijk te vergroten en de positie van bewoners als samenwerkingspartner en initiatiefnemer te versterken.

Trots op samenwerking tussen buurt en school

Cor Loos en Evelien Pierik verzorgden een rondleiding door Holtenbroek met als thema de samenwerking tussen Deltion en Holtenbroek. Cor: "In het najaar van 2008 hadden we vanuit de LSA een regionale praktijkdag in Zwolle. Deze werd toen in het wijkcentrum van Holtenbroek gehouden (Holtenbroek is de enige wijk in onze regio die is aangesloten bij de LSA, red.). We maakten toen een wandeling door de wijk en deden toen ook Deltion aan. Toen ontstond het idee om bij Deltion de jaarlijkse Landelijke Bewonersdag (jaarvergadering) te houden."

Evelien: "Cor en ik hebben samen met wijkbewoner John van den Vegte, afgelopen zaterdag drie keer een rondleiding van een uur gegeven aan bewoners en beleidsmakers van diverse wijken en buurten uit onder anderen Rotterdam, Schiedam, Apeldoorn, Deventer, Amsterdam-Zuidoost, Eindhoven, Dordrecht en Arnhem. We liepen door een aantal straten rond de campus van Deltion die direct al getuigen van de samenwerking tussen de wijk en de school. Zo kwamen we op onze wandeling langs het kinderdagverblijf van Doomijn dat in de campus zit. Hier lopen studenten Kinderopvang stage. Zij zorgen dan voor de baby's en peuters van buurtbewoners. Ook voor de speeltuin bij het wijkcentrum zijn plannen om met studenten samen te werken. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld activiteiten organiseren voor de kinderen en kunnen studenten Schildertechniek helpen bij het opknappen van het bijgebouwtje."

"We liepen vervolgens terug richting Deltion langs Woonzorgcentrum Fermate waar ook van tijd tot tijd studenten uit de zorgsector stagelopen. In de Mozartlaan aangekomen, konden we vertellen dat onze conciërge Marco (inmiddels goed bekend bij buurtbewoners en studenten) elke dag in de wijk zwerfvuil opruimt dat wordt achtergelaten door met name jongeren. En natuurlijk zijn we trots op de bankjes die langs de Mozartlaan staan en zijn ontworpen en gemaakt door studenten Industrial Design, Bouw en Werktuigbouwkunde. En ook het kunstwerk (de roze boom) dat Deltion mede aan Holtenbroek heeft geschonken, en daarmee een zichtbare uiting is van de relatie die we met de buurt hebben."

Onder de indruk van pragmatische samenwerking

Cor: "De mensen waren erg gecharmeerd van onze pragmatische opzet; de activiteiten die we samen ondernemen en de manier waarop we studenten hier bij betrekken. In Rotterdam, waar ook een ROC in een aandachtswijk staat, wil men ook intensiever gaan samenwerken met de buurt. Zij waren dus echt op zoek naar tips. Iedereen was erg positief en onder de indruk hoe wij invulling geven aan `samenleven in de buurt'."
---