INLIA


Geen Kind op Straat dichter bij realiteit (30-11-10)

De Coalitie 'Geen Kind op Straat' heeft met waardering kennisgenomen van de initiatiefnota `Altijd onderdak voor kinderen' die de PvdA vandaag bij de begrotingsbehandeling immigratie en asiel presenteert. Tweede Kamerlid Hans Spekman neemt hiermee een krachtig initiatief voor een betere bescherming van kinderen, ook als die geen verblijfsvergunning hebben.

De initiatiefnota doet voorstellen om een einde te maken aan het Nederlandse beleid waarmee kinderen met hun uitgeprocedeerde ouders op straat gezet kunnen worden. De coalitie 'Geen Kind op Straat' vindt dat, op grond van onder meer het VN-Kinderrechtenverdrag, ook kinderen met hun uitgeprocedeerde gezinsleden recht hebben op opvang. Als ouders zelf niet kunnen zorgen voor basale voorzieningen, bijvoorbeeld omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, moet de overheid bijspringen met minimale basisvoorzieningen zoals onderdak, kleding en eten, ook omdat anders de menselijke waardigheid van deze gezinnen wordt aangetast.

De initiatiefnota komt in grote lijnen overeen met de voorstellen die de coalitie 'Geen Kind op Straat' bepleit. Een punt van zorg is de voorwaarde die de PvdA wil stellen aan de opvang: ouders moeten actief werken aan terugkeer. Het recht op onderdak voor kinderen met hun ouders staat los van de vreemdelingenrechtelijke problemen die de overheid heeft met die ouders. Ook leert de praktijk dat andere methoden effectiever kunnen leiden tot medewerking aan terugkeer. De begeleiding van gezinnen zonder verblijfsvergunning zal professioneler, intensiever en langduriger moeten zijn, vanuit een voor de kinderen veilige en vertrouwde omgeving. Ingezet moet worden op duurzame oplossingen. Een ander zorgpunt is het feit dat de initiatiefnota focust op uitgeprocedeerde asielzoekers, terwijl er ook migrantengezinnen zonder asielachtergrond zijn die op straat terechtkomen na een procedure.

De coalitie 'Geen Kind op Straat' wil bovenal het belang van het kind in deze initiatiefnota benadrukken en hoopt dat zoveel mogelijk partijen zich erachter scharen. In een tijd waarin de rechten van migranten en asielzoekers onder druk staan, is het van onschatbare waarde om basale mensenrechten hoog te houden.

De herziene notitie "Opvang Uitgeprocedeerde Gezinnen" vindt u bij het bericht van 20-10-10 op onze site. Meer over de coalitie 'Geen Kind op Straat' staat onder Projecten.