Universiteit Leiden

Zeemansvrouwen aan het roer

Omslag van het boek

Omslag van het boek

Nieuwe media als e-mail, Facebook en Twitter zorgen ervoor dat iedereen permanent met elkaar in contact kan staan. Het onlangs verschenen boek 'De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee' van Marijke van der Wal laat zien dat dit er in de achttiende eeuw heel anders aan toeging.

Brieven als buit

In dit derde deel van de reeks Sailing Letters Journaal staan namelijk brieven â anno 2010 een medium met voornamelijk nog symbolische waarde â centraal die zijn aangetroffen in The National Archives van Engeland. Het was de oorlogsvloot van dit land die in oorlogstijd VOC-schepen kaapte en daarmee ruim 38.000 brieven buit maakte die onderdeel waren van de lading.

Postorderbedrijf avant la lettre

In De voortvarende zeemansvrouw zijn transcripties van brieven te vinden die Hendrikje de Cerff en Meymerigje Buyk schreven aan hun zeevarende mannen die vaak jarenlang van huis waren. Wat in eerste instantie vooral opvalt is dat deze echtgenotes fungeren als een soort postorderbedrijf avant la lettre. Schippersjassen, allerlei âverversingenâ en zelfs kanaries voor aan boord worden door beiden indien mogelijk netjes bemachtigd en vervolgens verstuurd naar hun partners. Ze houden er een logistiek netwerk op na dat veelvuldig gebruikt wordt.

Wel en wee

Marijke van der Wal

Marijke van der Wal

Ook wordt er uitgebreid verslag gedaan van het wel en wee van de thuisblijvers. Zo blijkt dat de familie De Cerff gezond is, behalve oom Ko, die nogal sukkelt met zijn gezondheid. En Meymerigje laat ondubbelzinnig weten dat ze er niet zo op zit te wachten dat haar schoonzus bij haar intrekt. Treuriger is het als zij in een brief vol wissewasjes opeens schrijft: âLiefe kint, ik moet hier maar van afstappen, want of ik laang wagt of niet, ik moet het mijn liefde man dog schrijveâ. Wat volgt is het droevige bericht dat hun dochtertje van net twintig weken overleden is.

Taalgebruik van de gewone man en vrouw

Naast dit inkijkje in het leven van de families op de wal bieden de brieven ook dankbaar materiaal voor taalkundig onderzoek. Voor Marijke van der Wal en haar Leidse onderzoeksteam is het vooral interessant dat ze nu kan werken met bronnen die het taalgebruik bevatten van âde gewone man en vrouwâ. De overgeleverde geschriften uit de zeventiende en achttiende eeuw waren voorheen namelijk veelal afkomstig uit de hogere maatschappelijke lagen.

Hanepoten

Helaas vallen de brieven van Hendrikje de Cerff al direct af voor dit onderzoek. Haar gebrekkige schrijfvaardigheid dwong haar ertoe om haar brieven door anderen te laten schrijven. Op de bijgevoegde dvd staan facsimileâs waarop mooi te zien is dat er sprake is van meerdere handschriften met elk hun karakteristieke hanepoten. Meymerigje schreef haar brieven wel zelf. Ze vertonen spelling en zinsbouw die in gedrukte teksten vrijwel niet voorkomen.
Â
Grote weergave van de brief

Geluk bij een ongeluk

Het is dus een geluk bij een ongeluk dat de Engelsen de Nederlandse schepen kaapten en de buit â inclusief de brieven â eeuwenlang hebben bewaard. Het biedt wetenschappers voer voor onderzoek en de geïnteresseerde leek een authentiek beeld van andere tijden.