Provincie Utrecht

Mirjam van 't Veld waarnemend burgemeester Stichtse Vecht

De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, heeft mevrouw drs. M.M. (Mirjam) Van 't Veld, de huidige burgemeester van Maarssen, per 1 januari 2011 benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Zij heeft de afgelopen acht maanden daadkrachtig en met verve leiding gegeven aan het herindelingsproces van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.

De commissaris heeft tot de benoeming van mevrouw Van 't Veld besloten, nadat hij hierover had gesproken met de beoogd fractievoorzitters in de nieuwe gemeenteraad. Voor de commissaris is van belang dat in de nieuwe gemeente een waarnemer aan het werk gaat die de situatie goed kent en intensief betrokken is geweest bij het fusieproces tot nu toe. Met de benoeming van mevrouw Van `t Veld wordt de continuïteit geborgd.

Na de vele steunbetuigingen in de afgelopen twee weken door inwoners binnen en buiten Maarssen en door vele blijken van ondersteuning uit bestuur en politiek in Maarssen, Breukelen en Loenen en vanwege een uitdrukkelijk verzoek aan haar door de commissaris van de Koningin, heeft mevrouw Van 't Veld aangegeven dat zij de nieuwe gemeente graag als waarnemend burgemeester wil begeleiden vanaf 1 januari.

Nadat de nieuwe gemeente van start is gegaan, zal de commissaris de minister van Binnenlandse Zaken vragen om de procedure voor de benoeming van een vaste burgemeester open te stellen. Hiervoor zal de nieuwe raad eerst een profielschets moeten opstellen.

Voor persinformatie:
eva.de.vroome@provincie-utrecht.nl, (030) 258 22 49

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11