ChristenUnieChristenUnie: alleen echt duurzaam hout accepteren

dinsdag 30 november 2010 18:14 Tweede Kamerlid Arie Slob heeft vandaag namens de gehele oppositie om een debat over de import van Maleisisch hout gevraagd. Slob: ,,De staatssecretaris wil hout uit bossen die niet goed worden beheerd accepteren als duurzaam en zet de Kamer ook nog voor het blok om binnen 3 dagen hiermee akkoord te gaan, dat is niet acceptabel."

Staatssecretaris Atsma wil het Maleisische houtkeurmerk MTCS toelaten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Hiermee gaat hij in tegen het negatieve advies van toetsingscommissie inkoop hout TPAC. Slob: ,,Er zijn nog veel vragen bij het Maleisische certificatiesysteem. Grote delen bos worden omgezet in rubber- of oliepalmplantages, dat is niet duurzaam. Ook claimt de inheemse bevolking landrechten. De staatssecretaris moet gewoon eerst bewijzen dat MTCS voldoet aan de Nederlandse criteria voor duurzaam inkopen, want anders gaat dit ten koste van houtkeurmerken die wel aan alle criteria voldoen."

De staatssecretaris wil voor 3 december een besluit nemen. Arie Slob: "Dat is veel te snel. De Kamer moet zich in dit onderwerp kunnen verdiepen, zeker als de staatssecretaris tegen het advies van de toetsingscommissie ingaat". Het Kamerlid heeft daarom een verzoek ingediend dat de staatssecretaris zijn besluit uitstelt tot een reeds gepland debat in januari. Slob: "Als de staatssecretaris toch doorzet dan kom ik met een motie bij de begrotingsbehandeling Milieu van morgen."

Arie Slob