Ernst & Young ICT Barometer: ICT-branche lijkt crisis te boven

30/11/2010 08:42

Ernst & Young

Ernst & Young ICT Barometer: ICT-branche lijkt crisis definitief te boven

Rotterdam, 30 november 2010 - De ICT Barometer toont een duidelijk herstel aan van de ICT-branche. Van kleine bedrijven tot grote ondernemingen en van commerciële sectoren tot de overheid; alle respondenten geven aan dat ze weer investeren in ICT. Zowel bij software, hardware en externe ICT-services nemen de investeringen toe en de ICT-bestedingen zijn terug op het niveau van 2008.

Het ICT-budget toont een consequent groeiende lijn. 38% van de ondervraagde managers en professionals verwacht dat het ICT-budget het komende jaar zal groeien, 19% verwacht een daling en de rest blijft evenveel investeren. De ICT Indicator stijgt van 95 naar 121 punten. Ook de ICT Horizon laat een groeiverwachting zien voor de komende 12 maanden. Casper Kruijt van Ernst & Young: "Als de trend, zoals we die sinds eind 2009 zien, doorzet dan zitten we in januari weer op het hoogtijniveau van 2004-2007."

Toenemende vraag naar ICT'ers

We zien een duidelijke opleving in de afgelopen 2 maanden in de vraag naar externe ICT'ers. Begin dit jaar was er nog sprake van krimp. Vooral in de handel/industrie en bij middelgrote bedrijven (20-100 werknemers) zien we een groeiende vraag naar externe ICT'ers. Casper Kruijt: "Ondanks of misschien juist dankzij aangekondigde bezuinigen zien we zelfs in de overheidssector de vraag naar externe ICT'ers toenemen." De vraag naar interne ICT'ers is terug op het niveau van 2008, maar toont nu weinig beweging. Alleen bij middelgrote bedrijven (20-100 werknemers) neemt de vraag naar interne ICT'ers toe.

Verschillen in sectoren

Casper Kruijt: "Ondanks de positieve signalen zien we toch ook de eerste tekenen van de bezuinigingseffecten van de overheid. 4% van de overheidsmanagers zag in september een afname van interne ICT'ers en dat aantal stijgt in november naar 12% ." Andere sectoren zoals dienstverlening doen het goed, al is het niveau van 2008 nog niet bereikt. De sectoren productie en industrie laten een wisselend beeld zien met iets afnemende groei van het ICT-budget, maar wel een duidelijke groei van investeringen in hard- en software. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de toename van de export en anderzijds door de terughoudende Nederlandse bedrijfsinvesteringen. ICT in de sector handel lijkt zich weer te herstellen, parallel aan de toegenomen consumentenbestedingen. Hier geldt: de budgetten stijgen en het aantal externe ICT'ers neemt toe. De bodem van het dal lijkt hier gepasseerd te zijn.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.ict-barometer.nl