Ingezonden persbericht


Eneco opnieuw favoriet in onderzoek naar energieleveranciers

Nuon en Essent volgen in online onderzoek van WUA!

Eneco wordt door respondenten die zich online oriënteren naar een energieleverancier als favoriet aangewezen. Dat blijkt uit de Web Performance Scan die WUA! in november uitvoerde. Eneco eindigt in het halfjaarlijkse onderzoek voor de tweede keer op rij bovenaan de ranglijst. Nuon en Essent stijgen beide drie plaatsen, naar de respectievelijk tweede en derde plaats. Tijdens het onderzoek gaven de respondenten in totaal 178 individuele beoordelingen over 32 verschillende websites.

De onderzoeksresultaten
Eneco werd zes maanden eerder nog door 47,5% van de respondenten gevonden, maar moet het ditmaal met een vindbaarheid van 32,5% doen. De website zelf maakt vervolgens wel een goede eerste indruk, waardoor vrijwel alle bezoekers erop doorgaan. Eneco scoort op alle door WUA! onderzochte thema's hoger dan een 7, en wordt net als in mei door 15% van de respondenten aangewezen als favoriete aanbieder. Nuon stijgt van de vijfde naar de tweede plaats, met een Web Performance Score die een punt hoger ligt dan die van zes maanden eerder. Nuon toont op vrijwel alle thema's verbetering ten opzichte van de vorige meting. Het is bovendien de best vindbare aanbieder, met 57,5% van de respondenten die de weg naar de website weet te vinden. 12,5% van de respondenten zou op basis van de online oriëntatie voor Nuon kiezen. Essent eindigt op de derde plaats in de ranglijst, en stijgt daarmee drie plaatsen ten opzichte van zes maanden eerder. De website wordt door de helft van de respondenten gevonden, waarna goed gescoord wordt op thema's als Gebruiksvriendelijkheid en Vormgeving. Essent krijgt uiteindelijk 10% van de totale voorkeur.

Web Performance Scan
WUA! nodigde voor het onderzoek veertig respondenten uit, tussen de 21 en 49 jaar oud en ervaren met het online oriënteren naar producten en diensten. Ze kregen de opdracht online op zoek te gaan naar een energieleverancier om naar over te stappen. Verdere criteria als tarieven en voorwaarden waren aan de respondenten zelf om te bepalen. Over gevonden websites werden aan de hand van uitgebreide vragenlijsten tussen de 69 en 107 beoordelingen gegeven. Aan het eind van de twee uur durende zoektocht wezen de respondenten hun favoriete website aan. Vervolgens is met een deel van de respondenten een groepsdiscussie gevoerd voor aanvullend kwalitatief inzicht. Aan de hand van alle verzamelde data berekende WUA! vervolgens de verschillende Web Performance Scores.

Over WUA!
WUA! is marktleider in Nederland op het gebied van online concurrentieanalyse en sinds 2009 dochterorganisatie van Effectory. Met de Web Performance Scan heeft WUA! een uniek product op de markt gezet, dat regulier usability onderzoek overstijgt. De combinatie van kwalitatief en kwantitatief online onderzoek helpt organisaties met het inzichtelijk en meetbaar maken van hun prestaties op het internet. Met de resultaten kunnen deze organisaties hun website verbeteren en de conversie verhogen. Door het gebruikersonderzoek periodiek uit te voeren, meet WUA! precies of gedane investeringen in de online strategie effect hebben op de prestaties van websites.

Onderzoeksopzet
Onderzoek: november 2010
Case: 'U hoort om u heen dat er tegenwoordig steeds meer keuze is tussen verschillende energieleveranciers en verschillende soorten stroom. Om die reden gaat u op het internet oriënteren of het wellicht ook voor u interessant is om van leverancier over te stappen.' Aantal respondenten: 40
Selectiecriteria: Nederlands Algemeen Publiek Leeftijd: tussen de 20 en 48 jaar oud Verdeling geslacht: 40% man, 60% vrouw

Plaats onderzoek: Amsterdam Herkomst respondenten: heel Nederland
Opleiding: MBO+
Ervaring: oriënteren regelmatig op het internet Duur DVD panel discussie: 2 keer 1 uur
Opdrachtgever: onafhankelijk door WUA!
Pagina's rapportage: 250+
Volgende meting: mei 2011

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht