Dura Vermeer

Apeldoorn - 30 november 2010

Politieacademie Apeldoorn winnaar architectuurprijs

De door Dura Vermeer Bouw Hengelo verbouwde en uitgebreide Politieacademie te Apeldoorn heeft de jaarlijkse Apeldoornse Architectuurprijs gewonnen.

De door Atelier PRO en Studio Leon Thier vormgegeven transformatie won ook de Publieksprijs, georganiseerd door het dagblad De Stentor. De herbestemming van het voormalig Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie in Apeldoorn tot landelijke concernlocatie voor de Politieacademie won de prijs afgelopen vrijdagavond 26 november tijdens de zeventiende Nacht van de Architectuur in Apeldoorn. De Architectuurprijs werd door wethouder Ruimtelijke Ordening Rob Metz uitgereikt.

Respectvol terugrestaureren met uitgesproken nieuwe ingrepen De jury was unaniem onder de indruk van deze renovatie en uitbreiding. Volgens het juryrapport komen door de combinatie van respectvol terugrestaureren enerzijds en uitgesproken nieuwe ingrepen anderzijds de historische kwaliteiten van dit voor Apeldoorn belangrijke historische gebouw meer dan ooit tot hun recht. De Architectuurprijs Apeldoorn is een jaarlijkse prijs voor architectonische en stedenbouwkundige projecten, kunstwerken en inrichting van de openbare ruimte. De vakjury van de Architectuurprijs bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en kritische deskundigen, die gezamenlijk een brede vertegenwoordiging van het vakgebied vormen. De publieksjury bestond uit 40 geselecteerde lezers van dagblad De Stentor, die na een algemene lezersstemming 8 genomineerde projecten hebben bezocht en beoordeeld.

Diverse functies binnen één complex
Dura Vermeer Bouw Hengelo startte in 2008, in combinatie, met de realisatie van de uitbreiding (18.000 m2) en renovatie (22.000 m2) van de politieacademie, in het voormalige seminarie `De Weijert' te Apeldoorn. Binnen de uitbereiding zijn diverse functies gerealiseerd in één complex. Zo omvat het project kantoren- en lesruimten, laboratoria, test- en simulatieruimten, schietbanen, werkplaatsen, een horecakeuken en een restaurant (in de voormalige kapel). Dura Vermeer Bouw Hengelo heeft het project in augustus 2010 opgeleverd.