Match spermadonor en donorkinderen mogelijk door Fiom-KID-register

30/11/2010 09:00

Fiom

's-Hertogenbosch- Anonieme spermadonoren en de kinderen die dankzij hen zijn verwekt, krijgen nu betere mogelijkheden om met elkaar in contact te komen door zich in te schrijven in het Fiom-KID-register en hun DNA-gegevens op te laten nemen in de Fiom-DNA-databank. Deze wordt per 1 december aanstaande in gebruik genomen. Hoe meer donoren en donorkinderen zich inschrijven en hun DNA-profiel laten opslaan, des te groter wordt de kans op een match tussen donor en donorkind en donorkinderen onderling. Het Fiom-KID-register met de daaraan gekoppelde DNA-databank is uniek in Nederland.

Weten van wie je afstamt, is van essentieel belang. Het geeft antwoord op identiteitsvragen als 'Op wie lijk ik? Waar komen mijn karaktereigenschappen vandaan?' Voor donorkinderen kunnen hierbij ook andere vragen spelen: 'Zijn er nog meer kinderen van dezelfde donor en wat was het motief van de donor om sperma af te staan?' Donoren kunnen zich afvragen of hun donaties anderen daadwerkelijk hebben geholpen en hoe het gaat met de kinderen die daar uit zijn voortgekomen.

Tot 1 juni 2004 gebeurde spermadonatie veelal anoniem. Voor donorkinderen die voor 1 juni 2004 verwekt zijn (circa 35.000) en over spermadonoren die voor die tijd hebben gedoneerd, is zodoende weinig tot geen informatie beschikbaar. Veel van deze donorkinderen weten niet van wie zij afstammen. De Fiom heeft jarenlange ervaring met vragen rondom afstamming en identiteit door haar hulpverlening aan onder andere geadopteerden en weet wat de impact kan zijn van het 'niet weten' of 'niet kennen'.

DNA-databank

Sinds 1 juli 2010 kunnen donoren en donorkinderen zich inschrijven in het Fiom-KID-register.De Fiom-DNA-databank, die vanaf 1 december van start gaat, is opgezet in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen en de DNA-databank wordt daar ook beheerd. Nadat een donor of donorkind in het CWZ (of in 18 andere ziekenhuizen verspreid over Nederland) bloed heeft laten afnemen wordt het hieruit verkregen donorprofiel toegevoegd aan de DNA-databank in Nijmegen. Het nieuwe DNA-profiel wordt daarin automatisch vergeleken met de reeds opgeslagen profielen. Bij een match worden de betrokken personen afzonderlijk benaderd door een maatschappelijk werker van de Fiom. Contact kan gelegd worden wanneer van beide kanten hiervoor toestemming is gegeven.

Wegens de privacy-gevoeligheid van de data worden bij het CWZ in de DNA-databank geen persoonsgegevens opgeslagen. Bij de Fiom zijn de DNA-profielen onbekend. De communicatie tussen CWZ en de Fiom over eventuele matches gebeurt via anonieme, unieke persoonsnummers. De kosten voor inschrijving zijn zo laag mogelijk gehouden, maar zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Deze eenmalige kosten zijn 100 euro voor donoren en 200 euro voor donorkinderen (vanwege de extra matchmogelijkheid tussen halfbroer en tussen halfzussen).

Inschrijving in het KID-register kan ook zonder opname in de DNA-databank. De kans op een match is dan kleiner.

TV-programma 'Wie is mijn vader?'

Het register is gebaat bij veel inschrijvingen: hoe meer inschrijvingen hoe groter de kans op een match. Publiciteit is daarom van groot belang. Om die reden werkt de Fiom, samen met Stichting Donorkind en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, mee aan het RTL4-programma: 'Wie is mijn vader?' In de uitzendingen wordt met behulp van de Fiom-DNA-databank gezocht naar matches en getracht contact te leggen tussen donoren en donorkinderen. Het programma zal vanaf medio april 2011 worden uitgezonden.

Geinteresseerden in deelname aan het programma kunnen zich aanmelden via: rtl.nl/wieismijnvader

http://www.fiom.nl