Rijksvoorlichtingsdienst

Nieuwe Wajong: minder jongeren in de uitkering

De gewijzigde wetgeving voor jonggehandicapten leidt tot een kleine daling van het aantal jongeren dat er gebruik van maakt. De verwachting is dat er over 2010 ongeveer 1000 mensen minder in de Wajong terechtkomen. In 2010 zullen er 16.700 mensen wajongers bijkomen, in 2009 waren dat er 17.600. Het is voor het eerst sinds jaren dat de Wajong-instroom waarschijnlijk daalt. Dit blijkt uit de resultaten over de eerste helft van 2010 van de eerste Wajong-monitor van het UWV, die staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De monitor laat verder zien dat werkgevers, ondanks de economische crisis, het nut zien om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Door extra inspanningen van het UWV naar werkgevers, hebben beide partijen convenanten afgesloten. Door het bedrijfsleven is toegezegd bijna 5000 banen in te vullen voor Wajongers. Het UWV heeft inmiddels een derde van deze banen weten in te vullen: bijna 1500 Wajongers zijn nu aan de slag. Het aantal werkende jonggehandicapten bedraagt op dit moment een kleine 48.000; van alle Wajongers werkt 25 procent. Het aantal werkgevers dat een Wajonger in dienst heeft is gestegen naar een kleine 4 procent.

Staatssecretaris De Krom: "Prima dat steeds meer werkgevers het belang zien en bereid zijn om juist mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat vaak om enorm gemotiveerde mensen. Die zijn hard nodig, zeker met de krappe arbeidsmarkt die eraan komt. Het is niet alleen aan mensen met een beperking zelf om zich in te spannen om mee te doen, maar ook aan werkgevers om banen beschikbaar te stellen voor hen. Deze monitor toont ook aan dat vele jongeren kunnen werken en niet hoeven te worden afgeschreven in een regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Ik zie de nieuwe Wajong als een eerste stap om te komen tot één regeling."

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat er één regeling komt die de huidige regeling voor bijstand (Wwb), jonggehandicapten (Wajong) en sociale werkvoorziening (Wsw) vervangt. Het doel is meer mensen met een beperking te laten werken en daarmee het groeiend financieel beslag van de verschillende regelingen te verminderen èn het beschikbare geld effectiever in te zetten.

De volgende Wajongmonitor komt eind juni 2011 uit. Die monitor geeft ook een completer beeld van de effecten van de nieuwe Wajongwet die per 1 januari 2010 inwerking is getreden.

Noot voor redacties (