Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB10-077 30 november 2010 9.30 uur

Nauwelijks groei aantal bijstanduitkeringen


* 0,4 procent meer bijstandsuitkeringen in derde kwartaal 2010
* Minder bijstandsuitkeringen verstrekt aan mannen
* 33 duizend jongeren in de WIJ

* Afgelopen twee jaar: grootste relatieve toename in Emmen en Almere

Eind derde kwartaal 2010 werden 301 duizend bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verstrekt. Dat zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder. Daarmee lijkt de groei van het aantal bijstandsuitkeringen nagenoeg tot stilstand gekomen. In het tweede kwartaal nam het aantal bijstandsuitkeringen nog met 8 duizend toe. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het aantal bijstandsuitkeringen aan mannen is voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2008 afgenomen. Vooral jonge mannen profiteren van de voorzichtig herstellende arbeidsmarkt. Het aantal bijstandsuitkeringen aan mannen tot 27 jaar is in het derde kwartaal gedaald met 6 procent. Het aantal uitkeringen aan vrouwen nam in het derde kwartaal nog toe met 1 procent. In de eerste twee kwartalen van 2010 was de toename echter nog 2,3 procent. Sinds oktober 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeenten tot 100 duizend inwoners sterker gestegen dan in de grotere gemeenten. De stijging in de kleinere gemeenten was 19 procent, die in de grotere 11 procent. In de gemeenten vanaf 100 duizend inwoners nam in twee jaar tijd het aantal uitkeringen naar verhouding het sterkst toe in Emmen en Almere, respectievelijk met 37 en 29 procent. Van de vier grootste gemeenten was de toename met 6 procent in Rotterdam het geringst. Gemiddeld in Nederland was de stijging 15 procent. Op 1 juli 2010 zijn de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die nog onder de WWB vielen overgeheveld naar de Wet investeren in jongeren (WIJ). Eind september 2010 maakten 33 duizend jongeren gebruik van de inkomensvoorziening van de WIJ. Deze wet verplicht gemeenten om jongeren die zich melden voor een uitkering een werkleeraanbod te doen. Jongeren die het aanbod niet accepteren, ontvangen geen uitkering van de gemeente.

www.cbs.nl

pagina 1 van 4

Aantal bijstandsuitkeringen aan thuiswonenden tot 65 jaar 1) x 1 000 400 350 300 250 200 150 100 50 0 I II III IV I 2002 II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2003 2004 2005 2006 2007 II III IV I II III IV I II III 2008 2009 2010

Totaal

V rouwen

M annen

1)

Uitkeringen in het kader van WWB of WIJ

Bron: CBS

Technische toelichting
De uitkomsten over het aantal bijstandsuitkeringen krachtens de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) zijn gebaseerd op gegevens van gemeenten. De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de Algemene bijstandswet (ABW). De WIJ is met ingang van 1 oktober 2009 van kracht en heeft betrekking op jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Jongeren onder de 18 jaar komen niet in aanmerking voor een inkomensvoorziening. De Wet investeren in jongeren beoogt dat jongeren werken en/of een opleiding volgen. Als een jongere tot 27 jaar een aanvraag doet voor bijstand is de gemeente verplicht de aanvrager een aanbod te doen voor werk of scholing of een combinatie van beide. Jongeren die niet op het aanbod ingaan, ontvangen ook geen uitkering. Wordt het werkleeraanbod geaccepteerd, dan ontstaat het recht op een inkomen dat vergelijkbaar is met een WWB-uitkering. De uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden met een periodieke algemene bijstandsuitkering (WWB) of een WIJ-uitkering. Wanneer sprake is van een (echt)paar wordt één persoon als aanvrager aangemerkt. Dit is altijd de oudste persoon van het (echt)paar. De uitsplitsingen naar geslacht en leeftijd zijn gebaseerd op deze persoon. Het kan voorkomen dat aan één huishouden zowel een WWB-uitkering als een WIJ-uitkering wordt verstrekt. Indien in een huishouden met twee partners één partner een uitkering op grond van de WWB ontvangt en de andere partner een uitkering op grond van de WIJ, worden beide uitkeringen geteld. De mutaties zijn berekend op onafgeronde aantallen en kunnen daardoor afwijken van het verschil van de afgeronde aantallen in de tabellen. Cijfers van de voorafgaande perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Deze cijfers zijn herkenbaar aan een `#'.

CBS Persbericht PB10-077

pagina 2 van 4

Tabel 1. Bijstandsuitkeringen aan thuiswonenden tot 65 jaar 2) 2008 30 sep. x 1 000 Totaal 1) Mannen 15 tot 27 jaar 27 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar Vrouwen 15 tot 27 jaar 27 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar Leefvorm Alleenstaande Alleenstaande ouder (Echt)paar Anders Duur Korter dan 1 jaar 1 jaar of langer 1) 2)

2009

2010

Mutatie 30 sep.* 30 sep. '09 30 sep. '10 *

30 sep. 31 dec. 31 mrt. 30 jun.

262 108 8 14 29 31 26 155 14 22 40 40 39

275 118 11 17 30 33 26 157 15 22 39 41 39

281 122 12 18 31 34 27 159 15 23 40 42 39

292 130 15 20 32 35 27 163 17 24 40 42 40

300 134 16 21 33 36 28 166 18 25 41 43 40

301 133 15 21 33 36 28 168 19 25 41 43 40

27 15 4 4 3 3 1 11 3 3 2 2 1

154 70 38 1

166 70 39 1

170 71 39 1

179 72 40 1

185 74 40 1

186 76 39 1

20 6 0 0

48 214

64 211

67 213

74 219

78 222

89 212

26 1

Inclusief onbekend Uitkeringen in het kader van WWB of WIJ


* Voorlopig cijfer

Bron: CBS

CBS Persbericht PB10-077

pagina 3 van 4

Tabel 2. Ontwikkeling bijstandsuitkeringen aan thuiswonenden tot 65 jaar in gemeenten met 100 duizend inwoners of meer 1) Gemeente sep. 2008 sep. 2009 sep. 2010* sep.'08sep.`09 abs. Emmen Almere Haarlemmermeer Enschede 's-Hertogenbosch Zwolle Apeldoorn Tilburg Zoetermeer Venlo Amersfoort Zaanstad 's-Gravenhage Eindhoven Dordrecht Nijmegen Groningen Haarlem Amsterdam Maastricht Utrecht Rotterdam Breda Arnhem Leiden Ede Gemeenten met 100.000 of meer inwoners per 1 januari 2010 Gemeenten tot 100.000 inwoners per 1 januari 2010 Nederland 1)

sep.'09sep.`10*

sep.'08sep.'10*

% 2 350 3 370 1 160 4 740 2 480 2 250 2 270 4 700 2 070 2 030 2 030 2 120 15 890 5 000 2 880 4 740 7 370 2 230 30 820 2 840 6 080 28 330 3 240 4 950 2 380 1 150 2 720 4 120 1 290 5 050 2 780 2 520 2 390 5 040 2 290 2 280 2 330 2 420 17 540 5 320 3 220 5 130 7 910 2 490 32 710 3 010 6 350 30 590 3 370 5 130 2 430 1 160 19 5 14 16 7 7 14 11 6 5 2 1 5 7 2 2 3 -2 2 1 2 -2 0 -1 0 1 16 22 11 7 12 12 5 7 11 12 15 14 10 6 12 8 7 12 6 6 4 8 4 4 2 1 37 29 26 23 20 20 20 19 17 18 17 16 16 14 14 11 10 10 9 8 7 6 4 2 2 2

1 980 3 200 1 020 4 090 2 310 2 100 2 000 4 240 1 950 1 940 1 990 2 090 15 170 4 660 2 830 4 630 7 180 2 270 30 090 2 800 5 950 28 850 3 240 5 010 2 380 1 140

145 110

149 470

161 590

3

8

11

117 090 262 200

125 400 274 870

139 870 301 460

7 5

12 10

19 15

Uitkeringen in het kader van WWB of WIJ


* Voorlopig cijfer

Bron: CBS

CBS Persbericht PB10-077


---- --