Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Amsterdam, 30 november 2010

trendboek van Trendslator, MOOD 11: De stemming van 2011

tweedeling in de maatschappij

Donkere wolken boven een kaalgeslagen land, dat is het beeld dat het beste past bij de tijdgeest. Uit recent trendonderzoek door Trendslator blijkt hoe donker de lucht is, radicalisering en polarisering zijn de kernwoorden. Er is in onze maatschappij, en in Europa, sprake van een tweedeling, een kloof tussen laag- en hoogopgeleid, tussen digibeten en virtuele nomaden, tussen platteland en stad, tussen mensen die bang zijn voor veranderingen en mensen die de toekomst met wat meer vertrouwen tegemoet zien.

huftergedrag en hatemails
Het zijn de naweeën van de financiële crisis die, zoals blijkt uit het trendboek MOOD 11, ook een morele crisis werd. Door de recessie en de politieke crisis zijn mensen onzeker geworden. Niet zonder reden, want de effecten ervan zijn nu ook ten volle in hun eigen leven merkbaar en voelbaar geworden. Huftergedrag, zelfs de verhuftering van de samenleving inclusief hatemails en scheldcanonnades, zijn het gevolg.

van welvaart naar welzijn
Toch voelt niet iedereen zich altijd een slachtoffer van de gebeurtenissen. Burgers en consumenten slagen erin om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, op zoek naar andere, alternatieve manieren van consumeren en produceren. We leven in een overgangsperiode waarin we een omslag doormaken van welvaart naar welzijn, van kwantiteit naar kwaliteit, van materiële naar immateriële waarden.

twee wegen naar de toekomst
Wie kijkt naar de trends voor 2011, OPPOSE, BEHAVE, ADAPT, REDUCE, CLEAN, BLOW en UPLOAD, ziet dat er twee wegen naar de toekomst zijn. Veilig, vertrouwd en herkenbaar voor wie donkere wolken ziet, maar ook bewust, eerlijk, duurzaam en zinvol voor wie de zon alweer ziet schijnen. Degenen die met vertrouwen voorop willen lopen op het gebied van maatschappelijke vernieuwing, moeten niet vergeten om de angstige achterblijvers mee te nemen.

maatschappelijke winst
Opvallend is dat voor de bedrijven die in dit trendboek genoemd worden de toekomst al zonnig is. AkzoNobel, Albert Heijn, Apple, Aveda, Desso, Ikea, Patagonia, Vitra, Unilever, ze scoren goed op meerdere trends. Wat levert het ze op: betere producten en diensten en tevreden consumenten, een betere organisatie en gelukkigere werknemers, betere bedrijfsprestaties en dus ook meer financiële maar vooral meer maatschappelijke winst. Trends voor 2011
OPPOSE
De tweedeling, radicalisering en polarisering
BEHAVE
Huftergedrag en morele paniek in de samenleving
ADAPT
Hand op de knip, aanpassen aan de crisis
REDUCE
Lijden aan de overvloed, einde van de wegwerpmaatschappij CLEAN
Grote schoonmaak voor een vuile planeet
BLOW
De aarde als bron van energie
UPLOAD
Sociale netwerken als onmisbaar deel van het leven bron: www.trendslator.nl

EINDE PERSBERICHT