Ingezonden persbericht


Zeist, 30 november 2010

Onderzoek van Hay Group onder HR-functionarissen
Belonen volgens Angelsaksisch model trend bij Nederlandse bedrijven

Nederlandse bedrijven neigen steeds vaker naar het belonen van hun werknemers volgens het Angelsaksische model. Binnen dat model ligt er meer nadruk op het individu, op de waarde in de markt en op prestatiebeloning. Dit blijkt uit recent onderzoek van wereldwijd organisatieadviesbureau Hay Group onder honderd HR-functionarissen van grotere bedrijven in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd rond het jaarlijkse Najaarsoverleg van Hay Group, dat dit jaar als thema 'verantwoord belonen' had.

Het onderzoek van Hay Group toont aan dat er in Nederland een sterke trend gaande is van het vooropstellen van het individu in plaats van de tot nu toe geldende collectiviteit. Loek Bosman, managing consultant bij Hay Group: "Ons onderzoek bevestigt het beeld dat we hebben uit onze adviespraktijk. Bedrijven neigen steeds meer naar het belonen van individuen en hun veronderstelde marktwaarde in plaats van interne beloningsverhoudingen te willen handhaven." De trend naar individualisering wordt versterkt doordat het beloningsbeleid voor steeds meer Nederlandse werknemers op een hoofdkantoor buiten ons land wordt bepaald. Bovendien zijn veel organisaties tot op afdelingsniveau internationaal georganiseerd.

Cohesie onder druk
Bosman vervolgt: "De Angelsaksische trend verbaast ons niet. Nu Nederland steeds meer een diensteneconomie aan het worden is, maken individuen steeds vaker het verschil. We zien het ook aan de toename van het aantal zzp'ers, een beweging die - ondanks enige vertraging door de recessie - doorzet. Zeker als het gaat om goed opgeleide professionals. Dit zet de traditionele collectieve gedachte en de cohesie in Nederlandse bedrijven onder druk. Het vraagt om innovatieve manieren voor het creëren van betrokkenheid van werknemers bij het bedrijf, te beginnen bij de managementstijl."

Geen eenheidsworst, maar differentiatie
Het onderzoek naar verantwoord belonen viel samen met het jaarlijkse Najaarsoverleg van Hay Group, waarbij werkgevers, vakbonden en wetenschap betrokken zijn. Bosman vervolgt: "Cohesie binnen een organisatie betekent niet dat het beloningsbeleid eenheidsworst moet zijn. De succesvolle voorbeelden zijn juist te vinden bij bedrijven waar gedifferentieerd beloningsbeleid binnen één onderneming wordt gevoerd. Met dergelijk beleid kan veel beter maatwerk worden toegepast voor verschillende beroepsgroepen."

Flexibele organisaties vragen om flexibel beloningsbeleid Bosman besluit: "Organisaties ontwikkelen zich steeds meer tot netwerken waarbij eigen werknemers, werknemers van derden en zzp'ers gezamenlijk aan de tot doel gestelde resultaten werken. De analogie is te maken naar iets wat bij innovatie open source innovation heet. Het tempo en de intensiteit van verandering vragen om verschillende vaardigheden op verschillende momenten. Het is essentieel te weten wat deze mensen bindt en hoe voorkomen wordt dat beloningsverschillen de samenwerking in de weg staan. Beloningsbeleid moet hierin voorwaardenscheppend zijn. Dat gaat naar mijn mening veel verder dan slechts het volgen van de markt. Daarmee doe je jezelf als bedrijf echt ontzettend tekort."

Over Hay Group
Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau. Samen met het management van organisaties maken we de strategie concreet. We ontwikkelen talent, zorgen dat mensen effectiever werken en dat ze gemotiveerd zijn om optimaal te presteren. Met ruim 2.600 mensen, werkzaam in 85 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7.000 internationale bedrijven en organisaties. Ruim 60 jaar staan wij bekend om ons gedegen onderzoek en het grondige karakter van ons werk. We geven klanten een vernieuwende kijk op de eigen organisatie, een efficiënte aanpak en duurzame resultaten. In het Nederlandse kantoor in Zeist werken ruim 170 medewerkers. Meer informatie op www.haygroup.com/nl.


- EINDE BERICHT -

---

***