Gemeente Sittard-Geleen


Oud-Geleen aangewezen tot gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

Sittard-Geleen, 29 november 2010 -" Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft vanwege de historisch-ruimtelijke en cultuurhistorische waarden besloten om Oud-Geleen aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. De aanwijzing heeft plaatsgevonden op grond van de 'verordening Cultuurhistorie 2010' en een positief advies van de Monumentencommissie.

Karakteristieken Oud-Geleen

De vroegste bebouwing in Oud-Geleen dateert uit de negende eeuw. Deze heeft lange tijd bestaan uit een kerk met bijbehorende pastorie, een grote hoeve met economiegebouwen en enkele woningen voor de arbeiders die werkten in de hoeve. Deze kern wordt voornamelijk gevormd door de huidige Marcellienstraat, Pieterstraat, Jodenstraat, Leursstraat en Peschstraat.

Het Middeleeuws stratenpatroon in Oud-Geleen is in tact gebleven en draagt bij aan de beleving van Oud-Geleen. Bochtige wegen, diverse zichtlijnen, doorkijkjes en straatwanden, die aangepast zijn aan de krommingen van deze wegen, vormen een schakel naar het verleden. Naast het bovengrondse stratenpatroon is onder Oud-Geleen een stelsel aanwezig waar inwoners in tijden van nood hun toevlucht vonden in de zogenaamde aagten. Rond het midden van de achttiende eeuw werd dit stelsel in verband gebracht met de Bokkenrijders, onder wiens huizen zich aagten bevonden. Verder onderzoek is nodig om te bezien of deze aagten tegenwoordig nog bestaan.

Beschermd gebied

Naast woonhuizen en andere gebouwen, zijn ook de straten, doorkijkjes en karakteristieke structuurbepalende elementen op erven, zoals monumentale bomen en hagen, aangewezen als beschermd. De bescherming wordt opgenomen in het bestemmingsplan.

Fotobijschrift:

Foto Pleintje Peschstraat

Bronvermelding: foto MCM Productions


---