Gemeente Bronckhorst
---

Gezocht: Kampioenen van Bronckhorst

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst op woensdag 5 januari 2011 in Hengelo, worden de kampioenen van 2010 gehuldigd. Kent u een persoon of club die het afgelopen jaar kampioen geworden is op sportief of cultureel gebied? Geef dit dan vóór 24 december aanstaande door aan de gemeente.

De huldiging van de kampioenen is een blijk van waardering van de gemeente en haar inwoners voor hun bijzondere prestatie. Om geen kampioenen over te slaan, vraagt de gemeente uw medewerking. U kunt personen of clubs aanmelden als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: . de persoon of club is afkomstig uit de gemeente Bronckhorst . de persoon of club heeft een eerste prijs behaald tijdens een nationaal kampioenschap of . de persoon of club heeft een eerste, tweede of derde prijs behaald tijdens een Europees- of wereldkampioenschap . het kampioenschap dient erkend te zijn door een (landelijke) bond; . de prestatie moet door de persoon of club zelf verricht zijn, de eigenaar van bijvoorbeeld een rashond of bijzondere vogel komt niet in aanmerking.

Bij de aanmelding graag filmbeelden of (digitale) foto's voegen van de persoon of club tijdens beoefening van de sport of discipline. Dit beeldmateriaal zal gebruikt worden bij de huldiging op de nieuwjaarsreceptie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

Een kampioenen-aanmeldingsformulier kunt u online invullen en opsturen via de gemeentelijke website www.bronckhorst.nl. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ingevulde formulier met bijlagen kunt u opsturen naar de gemeente (geen postzegel nodig) of persoonlijk afgeven bij de publieksbalie. Doet u dit voor 24 december!

Hengelo Gld, 30 november 2010

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ellen Somsen, cluster Communicatie, tel. (0575) 75 04 69.


---- --