Gemeente Rotterdam


---


|              |             |[pic]            |
|              |             |              |
|[pic]           |2010 | 122        |Concerncommunicatie     |
|              |             |              |
|              |30 november 2010     |Bezoekadres: Stadhuis    |
|              |             |Coolsingel 40, Rotterdam  |
|              |             |Postadres: Postbus 70012  |
|              |             |3000 KP Rotterdam     |
|                                         |
|                                         |
|Aanvalsplan moet schoolverzuim fors terugdringen                 |
|Rotterdam kiest met verzuimoffensief voor aanval op de uitval           |

|Rotterdam gaat op twintig scholen in het voortgezet onderwijs acties inzetten om |
|het schoolverzuim tegen te gaan. Vandaag gaf wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, |
|jeugd en gezin) samen met directeur Van 't Zelfde van OSG Hugo de Groot het    |
|startsein voor het Pluspakket Leerplicht. Met extra leerplichtacties en een    |
|verbeterde verzuimaanpak kiezen de gemeente en scholen voor een aanval op de   |
|schooluitval.                                   |
|                                         |
|In het kader van het Rotterdams Onderwijsbeleid wordt momenteel samen met het   |
|onderwijsveld een aantal initiatieven uitgewerkt om de schooluitval tegen te gaan |
|en meer jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Het Pluspakket Leerplicht  |
|dat vanaf vandaag start op de twintig scholen voor voortgezet onderwijs is één van|
|deze initiatieven. Volgens wethouder De Jonge is deze stevige aanpak noodzakelijk:|
|"In Rotterdam verlaten jaarlijks zo'n 2700 jongeren hun opleiding zonder diploma. |
|Dat moet echt anders. Spijbelen is vaak een belangrijke voorspeller van      |
|schooluitval. Uit onderzoek blijkt dat jongeren zonder startkwalificatie een   |
|grotere kans hebben om werkloos te worden en om in de criminaliteit te belanden. |
|Jongeren vergooien gewoon hun toekomst als ze niet in de schoolbankjes zitten.  |
|Daarom gaan we samen met de scholen nog nadrukkelijker bovenop het schoolverzuim |
|zitten, met acties gericht op preventie en controle."               |
|                                         |
|Pluspakket Leerplicht                               |
|Het nieuwe Pluspakket Leerplicht is een aanpak op maat, met een aantal      |
|instrumenten die de school los van elkaar of gezamenlijk per locatie kan inzetten.|
|Per school wordt gekeken welke specifieke maatregelen nodig zijn. Het gaat daarbij|
|om bijvoorbeeld voorlichting op school, of om straatacties, waarbij        |
|leerplichtambtenaren en politie onder schooltijd extra controleren op bepaalde  |
|plekken in de stad, zoals winkelcentra. Een ander onderdeel vormen de 'te     |
|laat-acties', waarbij Leerplicht bij aanvang van de lessen voor de ingang van de |
|school controleert op leerlingen die te laat zijn. Notoire laatkomers krijgen een |
|HALT straf opgelegd. Een eerdere proef met spijbelcontroles aan huis door     |
|Stadstoezicht bleek zo succesvol dat deze huisbezoeken verder worden uitgebreid. |
|Ook wordt het aantal leerplichtzittingen uitgebreid. Rotterdam pleit daarbij voor |
|een versnelling in het opmaken van een proces verbaal. Leerplicht voert daarnaast |
|rond de schoolvakanties aanwezigheidscontroles uit en controleert daarbij of alle |
|leerlingen de overstap naar een vervolgopleiding hebben gemaakt.         |
|                                         |
|Een goede registratie van het ongeoorloofd schoolverzuim is een voorwaarde om   |
|schooluitval bij de bron aan te pakken. Een actief verzuimbeleid is één van de  |
|voorwaarden voor inzet van het pluspakket. De Hugo de Grootschool is één van de  |
|scholen die al erg ver is in verzuimaanpak. De school maakt bijvoorbeeld succesvol|
|gebruik van sms berichten om ouders te informeren wanneer hun kind ongeoorloofd  |
|afwezig is.                                    |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|Ouders                                      |
|Wethouder De Jonge wil bij het nieuwe spijbeloffensief nadrukkelijker ook ouders |
|betrekken. Eerder liet hij al weten gebruik te gaan maken van het nieuwe     |
|instrument de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen stop te zetten wanneer ouders |
|onvoldoende meewerken om hun spijbelende kind weer naar school te krijgen. Het  |
|extra middel wordt ingezet tegen de hardnekkige spijbelaars, die weigeren mee te |
|werken aan mogelijke oplossingen. Dit is mogelijk omdat het ontvangen van     |
|kinderbijslag is gekoppeld aan het volgen van een opleiding die leidt tot het   |
|behalen van een startkwalificatie. "Ouders zijn verantwoordelijk voor een     |
|succesvol verloop van de schoolloopbaan van hun kind. Dat kun je als ouder niet  |
|alleen bij de school neerleggen. Ik wil dan ook alles uit de kast trekken om te  |
|voorkomen dat jongeren voortijdig stoppen met school zonder dat ze een bruikbaar |
|diploma hebben. Deze maatregel geldt als een belangrijke wake up call voor    |
|ouders".                                     |
|