Ingezonden persbericht


Persbericht

Den Haag, 30 november 2010

KB en auteursrechtorganisaties sluiten overeenkomst

Eerste collectieve regeling voor online toegang tot werken van freelancers in kranten

Auteursrechtorganisaties Stichting Lira en Pictoright en de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, tekenden vandaag een overeenkomst over het online toegang bieden tot artikelen en beeldmateriaal in de webdienst Historische Kranten. De overeenkomst heeft betrekking op drie miljoen pagina's uit nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen tot 1995 die de KB gratis beschikbaar stelt.

Overeenkomst

Deze overeenkomst is een goed voorbeeld van samenwerking waarbij nationaal cultureel erfgoed voor iedereen online beschikbaar komt en tegelijkertijd de rechten van de makers worden gerespecteerd. Voor de KB is het van groot belang dat dit met overheidsgeld gedigitaliseerde erfgoed voor iedereen vanuit huis raadpleegbaar wordt.

Door een collectieve overeenkomst met de auteursrechtorganisaties Lira en Pictoright te sluiten, verkrijgt de KB toestemming om via internet toegang te bieden tot de teksten en beelden van freelance makers in kranten. Met de krantenuitgevers maakt de KB individuele afspraken.

Grootschalige digitalisering van collecties

Veel erfgoedinstellingen digitaliseren hun collecties om de originelen voor verval te behoeden en dit bijzondere materiaal beter en gemakkelijker beschikbaar te kunnen stellen aan hun gebruikers. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met het auteursrecht.

Voor grootschalige digitaliseringsprojecten, zoals bij het digitaliseren van miljoenen krantenpagina's, blijkt het in de praktijk niet mogelijk om alle rechthebbenden op te sporen. Partijen hebben gezamenlijk een praktische oplossing gezocht en gevonden. Via zelfregulering biedt deze overeenkomst een oplossing die de belangen van de rechthebbenden respecteert. Een collectieve overeenkomst voor miljoenen krantenpagina's, zoals die vandaag is getekend, is nieuw voor Nederland. De regeling sluit bovendien aan bij de wens van de EU om tot auteursrechtelijke oplossingen te komen die online toegang tot cultureel erfgoed en verweesde werken mogelijk maken.

Stichting Lira en Pictoright en het Meldpunt Digitalisering

De Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) behartigt de belangen van makers van teksten en daarop gebaseerde producties. Pictoright is de auteursrechtorganisatie voor visuele makers in Nederland. Samen met vertegenwoordigers van andere auteursrechtorganisaties en verscheidene bibliotheekorganisaties hebben Stichting Lira en Pictoright zitting in de Commissie Digiti©E (Digitalisering Cultureel Erfgoed). Zij geven uitvoering aan een door VOI©E (Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren) en FOBID getekende intentieverklaring over het digitaliseren en onsite beschikbaar stellen van collecties van erfgoedinstellingen. De organisaties van rechthebbenden hebben gezorgd voor het "Meldpunt Digitalisering", het loket waar Nederlandse cultureel erfgoedinstellingen hun digitaliseringsprojecten kunnen aanmelden. Het Meldpunt faciliteert het digitaliseringstraject met het regelen van de toestemming van rechthebbenden: www.meldpuntdigitalisering.nl.

KB, nationale bibliotheek van Nederland

De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren spant de KB zich in om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren.

De KB digitaliseert acht miljoen pagina's uit Nederlandse nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen en stelt deze gratis online beschikbaar. Sinds 28 mei 2010 staan de eerste anderhalf miljoen pagina's uit de periode 1618-1945 op de webdienst Historische kranten: http://kranten.kb.nl. De komende tijd wordt de verzameling in etappes aangevuld met materiaal uit de periode 1945-1995.


---