Persbericht

Virtualisatie en cloud-technologieën maken disaster recovery complexer ~ onderzoek Symantec laat kloof zien tussen verwachting downtime en werkelijke downtime ~

Utrecht, 30 november 2010 - Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) maakt de wereldwijde resultaten bekend van zijn zesde jaarlijkse Symantec Disaster Recovery Study. Het onderzoek laat de toenemende uitdaging zien van het beheer van ongelijksoortige virtuele, fysieke en cloud resources door een grotere complexiteit voor organisaties bij het beschermen en herstellen van kritieke applicaties en data. Daarnaast laat het onderzoek zien dat virtuele systemen niet altijd voldoende beschermd zijn.

Het onderzoek laat zien dat van bijna de helft (44 procent) van de data op een virtueel systeem niet regelmatig een backup wordt gemaakt. Slechts één op de vijf respondenten maakt gebruik van replicatie- en failover- technologieën om virtuele omgevingen te beschermen. De respondenten geven ook aan dat 60 procent van de virtuele servers niet is opgenomen in het huidige disaster recovery (DR)-plan. Dit is significant meer in vergelijking met de 45 procent die door de respondenten in 2009 werd gemeld.

Ontoereikende tools, security en controle
Het gebruik van meerdere tools die applicaties en data in virtuele omgevingen beheren en beschermen, veroorzaakt grote problemen voor datacenter-beheerders. Bijna zes op de tien respondenten (58 procent) die tegen problemen zijn aangelopen bij het beschermen van bedrijfskritische applicaties in virtuele en fysieke omgevingen, gaf aan dat dit een grote uitdaging is voor hun organisatie.

Wanneer het gaat over cloud computing, gaven respondenten aan dat hun organisatie ongeveer 50 procent van de bedrijfskritische applicaties in de cloud laat draaien. Tweederde van de respondenten (66 procent) geeft aan dat security de belangrijkste zorg is bij het plaatsen van applicaties in de cloud. Daarentegen is de grootste uitdaging die respondenten tegenkomen bij het implementeren van cloud computing en storage, de mogelijkheid tot controle op failovers en de beschikbaarheid van resources (55 procent).

Resource- en storage-problemen hinderen backup
Respondenten geven aan dat 82 procent van de backups wekelijks of minder vaak gebeuren, in plaats van dagelijks. Resource-beperkingen, gebrek aan storage-capaciteit en niet-complete adoptie van geavanceerde en efficiëntere beschermingsmethodes, hinderen een snelle inzet van virtuele omgevingen. In het bijzonder:


- 59 procent van de respondenten geeft aan dat problemen met resources (mensen, budget en ruimte) de grootste uitdagingen zijn bij het maken van een backup van virtuele machines.


- Respondenten verklaren dat het gebrek aan beschikbare primaire (57 procent) en backup storage (60 procent) de bescherming van vitale data hindert.


- 50 procent van de respondenten maakt gebruik van geavanceerde methoden (clientless) om de impact op backups voor virtuele machines te verkleinen.

De downtime en recovery kloof
Het onderzoek toont aan dat de hoeveelheid tijd die het kost om van een storing te herstellen twee keer zo veel is als door de respondenten wordt ervaren. Op de vraag wat er zou gebeuren als er een aanzienlijke ramp zou gebeuren waarbij het belangrijkste datacenter van de organisatie zou worden vernield, gaven de respondenten aan dat:


- Ze verwachten dat een storing na twee uur verholpen zal zijn.


- Dit een verbetering uit 2009 betreft, toen zij aangaven dat het vier uur zou duren voordat de onderneming weer 'up and running' zou zijn na een storing.


- De gemiddelde downtime per storing in de afgelopen 12 maanden vijf uur duurde, meer dan twee keer zoveel als de verwachte twee uur.


- Organisaties gemiddeld vier downtime-incidenten kenden in de afgelopen 12 maanden.

Belangrijkste oorzaken van downtime
Op de vraag wat binnen hun organisatie de afgelopen vijf jaar de meeste downtime veroorzaakte, gaven de respondenten aan dat de storingen met name werden veroorzaakt door systeem upgrades, stroomuitval en door cyber-aanvallen. Specifiek werd aangegeven:


- 72 procent ervaarde een storing als gevolg van systeem upgrades, wat resulteerde in 50,9 uur downtime.


- 70 procent ervaarde een storing als gevolg van stroomuitval, wat resulteerde in 11,3 uur downtime.


- 63 procent ervaarde de afgelopen 12 maanden een storing als gevolg van cyber-aanvallen, wat resulteerde in 52,7 uur downtime.

De studie heeft ook de kloof aangetoond tussen organisaties die last hebben van stroomuitval en organisaties die een impact assessment voor stroomuitval hebben gedaan. Verrassend is dat slechts 26 procent van de respondenten een impact assessment voor stroomuitval heeft gedaan.

Over storage van Symantec
Symantec helpt organisaties bij het beveiligen en beheren van hun informatiegestuurde wereld met storage management, email archiving, back-up & recovery oplossingen.

Over Symantec
Symantec is een van 's werelds grootste leveranciers van oplossingen op het gebied van beveiliging, opslag en systeembeheer. Het helpt particulieren, bedrijven en organisaties om hun informatiegestuurde wereld te beveiligen en te beheren. Onze software en diensten bieden complete en efficiënte bescherming tegen meer risico's op meer punten, zodat onze klanten hun informatie in volle vertrouwen kunnen opslaan en gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie www.symantec.nl.

###