Imtech NV

Duurzame wind waait door Londens riool

30 november 2010

Toen de rivier de Theems na de hete Londense zomer van 1858 zo erg ging stinken dat de lucht onhoudbaar werd, beter bekend als The Great Stink, moest de Britse regering wel ingrijpen. Tussen 1859 en 1865 werd een voor die tijd vooruitstrevend rioolsysteem van ruim 1.800 kilometer lengte onder Londen aangelegd. Sindsdien zijn er geen drastische verbeteringen gerealiseerd, terwijl de bevolkingsomvang explosief is toegenomen. De zuiveringsinstallaties voor het rioolwater zijn daarom hard aan vernieuwing en een uitbreiding van hun capaciteit toe. Imtech verzorgt de technologische upgrade en uitbreiding van de zuiveringscapaciteit op de locaties Beckton en Crossness. In Londen komt het hemelwater rechtstreeks in het riool terecht. Wanneer het flink regent, kunnen de opslagtanks voor het rioolwater overstromen waardoor vervuild water rechtstreeks de rivier de Theems in stroomt. Om dit in de toekomst te voorkomen, investeert het Britse bedrijf Thames Water in een upgrade en uitbreiding van de verwerking- en opslagcapaciteit van de zuiveringsinstallaties.

Het was ingenieur Joseph Bazalgette die in 1849 begon met de aanleg van het ondergrondse rioolbuizenstelsel in Victoriaans Londen. Hij gebruikte daarvoor miljoenen bakstenen en begrootte de diameter van de buizen op het dubbele van de capaciteit die men dacht nodig te zullen hebben. `Houd altijd rekening met het onvoorziene' was Bazalgette's motto. Hij had gelijk: ruim honderd jaar na de voltooiing van de werken zorgden torenflats en een veel hogere populatie van het stadscentrum voor een bijna volledige belasting van het stelsel. Het Victoriaanse rioolbuizenstelsel is nog altijd in gebruik. Verspreid door Londen staan vijf grote zuiveringsinstallaties voor rioolwater: Mogden, Long Reach, Riverside, Beckton en Crossness. Ze behandelen rioolwater zodat het geschikt is om terug in de rivier de Theems te laten vloeien.

Imtech
Imtech (Imtech Process) is, samen met bouwbedrijf Laing O'Rourke, aangesteld voor de upgrade en uitbreiding van de capaciteit van de zuiveringsinstallaties Beckton en Crossness. Deze behoren tot de tien grootste systemen van Europa en bedienen samen meer dan vijf miljoen Londenaren.