Ingezonden persbericht


Jones Lang LaSalle voorspelt revolutie in retailland
. Drastische verandering A1-winkelgebieden.


. Winkelvastgoed krijgt andere functie, focus op merkbeleving en experience in kernwinkelgebieden.


. Introductie van nieuwe businessmodellen van retailers én beleggers.

Amsterdam, 30 november 2010 - Internationaal vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) lanceert vandaag de nieuwste editie van de Retailmarktspecial. In dit rapport spreekt Jones Lang LaSalle over een 'revolutie' die zich voltrekt in het Nederlandse retaillandschap: een radicale verandering die zal leiden tot een definitieve verschuiving van de bestaande machtsverhoudingen. Eén van de belangrijkste gevolgen voor retailvastgoed is volgens de vastgoedadviseur een drastische verandering van A1-winkelgebieden en een veranderd winkelbeeld in de aanloopstraten. De Retailmarktspecial is een doorvertaling van het eerder dit jaar door Jones Lang LaSalle gelanceerde Europese platform Retail2020 (www.retail2020.com).

A1-winkelgebieden: aantrekkelijker en meer spektakel Jones Lang LaSalle voorspelt dat de traditionele A1-winkelgebieden de komende jaren een andere functie krijgen en drastisch zullen veranderen. Dit wordt gedreven vanuit de noodzaak unieke 'winkelervaringen' te bieden aan consumenten. In de strijd om de machtige en sterk veranderende consument, neemt het belang van merkbeleving en winkelervaring steeds meer toe. Dit zal de winkelgebieden op A1-locaties in grote en middelgrote steden aantrekkelijker en meer spectaculair maken. Merkbeleving en winkelervaring moeten het antwoord gaan vormen van de fysieke winkels op het succes van internetwinkels. Een steeds groter deel van de huidige winkelomzet verschuift immers naar internet: dit jaar wordt er in Nederland naar verwachting voor ruim E 8 miljard online omgezet (bijna 10% van de totale detailhandelsomzet). Fysieke winkels worden plaatsen voor merkbeleving en winkelervaring om zo specifieke consumentengroepen aan te trekken en te beïnvloeden. Technologische innovaties zullen ertoe leiden dat het feitelijke aankoopproces meer en meer op andere manieren en via andere kanalen gaat verlopen.

In kleine steden zal het A1-winkelgebied volgens Jones Lang LaSalle onder druk komen te staan, omdat daar op een andere manier geconcurreerd moet worden met winkelgebieden in grotere steden. De consument van de toekomst kiest meer dan ooit een winkelgebied uit waar de beleving het nadrukkelijk wint van andere verkoopkanalen (zoals internet). Voor winkelgebieden in kleine steden geldt dat zij zich zullen moeten onderscheiden in kwaliteit in combinatie met aantrekkelijk lokaal ondernemerschap.

Richard Dallinga, Directeur Retail van Jones Lang LaSalle Nederland: "De verschuiving van de macht van de retailer naar die van de consument en de mogelijkheden die technische innovaties bieden, zijn de belangrijkste drijfveren achter de ophanden zijnde veranderingen van A1-winkelgebieden. Als reactie hierop zullen retailers de komende jaren kritisch kijken naar het aantal fysieke winkels dat zij hebben, de omvang ervan en het gevoerde assortiment. Voor traditionele winkels, die ten opzichte van de concurrent vergelijkbare producten op dezelfde manier verkopen, is het verzadigingspunt bereikt. Wij verwachten dat er nieuwe toetreders komen en dat bestaande retailers hun markt verbreden door een goede combinatie tussen hun fysieke winkels en het internet. Alle betrokken partijen, van beleggers tot retailers en van gebiedsontwikkelaars tot winkelcentrummanagers, zullen op korte termijn moeten bepalen hoe zij de kansen die de veranderingen bieden gaan benutten. Want kansen zijn er. Waar het om gaat, is het ontwikkelen van een winnende strategie".

Belegger als risicodragend exploitant
Jones Lang LaSalle verwacht dat zowel retailers als beleggers nieuwe businessmodellen zullen ontwikkelen. Sommige retailers zullen besluiten helemaal geen fysieke winkels meer te huren, sommige gaan werken met 'flagship stores' en weer anderen kiezen voor een optimale combinatie van fysieke winkels en internetwinkels. Daarnaast is het denkbaar dat er beleggers opstaan die exploitant worden van een bepaald retailconcept. Dit om het omzetpotentieel van hun huurders te optimaliseren en daarmee de zekerheid van huurinkomsten te vergroten. In deze situatie zorgt de retailer voor een bij het merk passende presentatie en een zorgvuldige levering, terwijl de belegger/eigenaar exploitant is van het concept. Beleggers zullen meer en andere samenwerkingsvormen ontwikkelen met ondernemers in de vorm van franchise en shop-in-shop formules. Een andere mogelijke vorm is de opkomst van gespecialiseerde partijen die de exploitatie van retailformules op zich nemen, omdat beleggers dit zelf niet kunnen of niet willen. Zij vormen dan de verbindende schakel tussen de retailers en de beleggers.

Ruben Langbroek, Head of Research Jones Lang LaSalle Nederland, voegt hier aan toe: "De veranderingen in de A1-winkelgebieden zullen belangrijke gevolgen hebben voor het winkelvastgoed. Nu al zien we dat de aanloopstraten naar winkelgebieden een toenemende leegstand laten zien. Wij voorzien dat er een ander, nieuw winkellandschap zal ontstaan in die aanloopstraten. Een deel van de huidige winkels zal worden omgezet naar woningen. Daarnaast zullen lokale zelfstandigen zich hier vestigen met een uniek, aantrekkelijk aanbod dat inspeelt op het lokale verzorgingsgebied. De focus komt dus meer te liggen op het kernwinkelgebied, dat compacter wordt en vooral gericht zal zijn op merkbeleving en 'experience'. Door technologische innovaties komen er onbemande winkels, waarbij het feitelijke aankoopproces minder tijd- en locatiegebonden wordt. Retailers worden ook meer 'footloose', wat betekent dat ze minder afhankelijk zijn van een specifieke locatie of de aanwezigheid van andere retailers. Dit heeft impact op hoe winkelgebieden functioneren en eruit gaan zien. Het winkelvastgoed van vandaag is dus niet langer het winkelvastgoed van morgen."

In de Retailmarktspecial 2010 diept Jones Lang LaSalle drie ingrijpende veranderingen die zich meer of meer gelijktijdig voltrekken verder uit:
1. Consumentenmacht - De consument neemt in de keten de macht over van retailers. Tot voor kort bepaalden retailers het reilen en zeilen in de sector. Onder invloed van voornamelijk technologische innovaties verschuift deze macht richting consumenten. Fabrikanten gaan hun producten ook direct aan de consument verkopen, via internet en via 'flagship stores'. Retailers moeten keuzes maken om succesvol te blijven en de marges op peil te houden. Dit betreft keuzes over aantal winkels, locaties, licentieconstructies, marketingstrategie, servicegerichtheid en interactieve communicatie met de consument. Hier is voor retailers in de komende jaren nog veel te winnen.


2. Technologische innovaties - Innovatie zorgt voor een breed scala aan vernieuwingen in de marketing en distributieprocessen. Maar juist ook technologieën zoals betalen per mobiel en locatiegebaseerde diensten zullen de retailbeleving door consumenten meer dan ooit gaan bepalen. Door innovaties krijgen consumenten steeds meer keuze en vrijheid in waar ze hun aankopen doen. Als gevolg van de daardoor toenemende concurrentie staan de prijzen van retailers steeds meer onder druk. Retailers moeten investeren in technologie en beleving om de consument van de toekomst te blijven aanspreken en te inspireren.


3. Nieuwe consumentenprofielen - In de strijd om de euro van de consument moet steeds meer rekening worden gehouden met een 'diversiteit aan consumenten': Digitale Wonderjongeren, Internetgezinnen, Spenders, Nieuwe Gepensioneerden en Traditionele Senioren. Elke doelgroep heeft een ander, nieuw profiel ten opzichte van enige jaren geleden. Die profielen worden in hoge mate beïnvloed door demografische ontwikkelingen in de komende decennia, te weten vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking. Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen de consumentengroepen ten aanzien van hun wensen, behoeften en aankoopgedrag. Dit onderscheid zal een factor van toenemend belang zijn in de consumentenbenadering en in de inrichting van het winkelvastgoed. Winkelgebieden worden het hart van de gemeenschap.


- einde bericht -