Gemeente Oirschot

Openbare raadsbijeenkomsten 30 november

Op dinsdag 30 november 2010 vinden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad plaats:

Â

Vragen-halfuur

Van 19.30 tot 20.00 uur kunnen raadsleden en burgerraadsleden in de raadszaal vragen aan de portefeuillehouders stellen.

Â

Besluitvormende raadsvergadering

Openbare vergadering van de raad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Oirschot

Â

Behandeld worden o.a.

A: geen discussie verwacht tot besluitvorming:


1. Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Brabant-Zuidoost


2. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Oirschot 2010


3. Controleprotocol 2010

Â

B: discussie verwacht tot besluitvorming


4. Initiatiefvoorstel CDA over stimuleren behoud ruraal erfgoed


5. Motie m.b.t. luchthaven Eindhoven Airport

Â

Â

Inspreekrecht

Na de opening van de raadsvergadering kunnen aanwezige burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over de geagendeerde onderwerpen. Degene die van dit spreekrecht gebruik willen maken, moeten dit minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier aanvragen met vermelding van het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord, afhankelijk van het aantal sprekers.

Â