Ingezonden persbericht


Ondernemers laten nog te vaak geld liggen
Wet en regeldag KvK 30 november

Veel ondernemers zijn onbekend met stimuleringsmaatregelen en fiscale eindejaarstips en laten dus zonder dat ze daar erg in hebben geld liggen. Goede kennis en toepassing van de regelgeving kan soms vele euro's extra ondernemersinkomen opleveren.

Stimuleringsmaatregelen
Ook in 2011 verandert er weer het nodige voor ondernemers. Zo heeft het kabinet gezorgd voor (behoud van) een behoorlijk pakket aan stimuleringsmaatregelen. Van die maatregelen wordt niet altijd gebruik gemaakt. Soms bewust, maar nog vaker zijn ondernemers zich onbewust van de mogelijkheden die juist nu worden geboden om het ondernemerschap te stimuleren in tijde van economische laagconjunctuur.

Wet en Regeldag
De Kamer van Koophandel organiseert jaarlijks een landelijke Wet en Regeldag om ondernemers wegwijs te maken in de wirwar aan (fiscale) rechten en plichten en stimuleringsmaatregelen. Zo komt er in 2011 een nieuwe Werkkostenregeling voor werkgevers en is onlangs de nieuwe wet Omgevingsvergunning in werking getreden. Ook op fiscaal gebied zijn er weer de nodige verschuivingen waarvan ondernemers op de hoogte moeten zijn.Op de website van de Kamer van Koophandel kunnen ondernemers testen in hoeverre zij op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving. Voor meer informatie: kvk.nl/wettenenregels

Over de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel is een onafhankelijke dienstverlener die zich inzet om ondernemers verder te laten komen met ondernemen. Zij biedt deskundige ondersteuning en informatie aan ondernemers over de volle breedte van het ondernemerschap: van het starten van een bedrijf tot het vinden van een opvolger, en van regionale ontwikkelingen tot internationaal zakendoen. Met het handelsregister als bron biedt de Kamer van Koophandel betrouwbare kennis over elk bedrijf en iedere branche. Daarnaast werkt de Kamer van Koophandel mee aan projecten die de regionale bedrijvigheid een impuls geven.

---------------


Ingezonden persbericht