Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 16 september 2010

FttH Congres 2010: "Slimme mensen in een slim land"

Nationaal congres over het belang van glasvezel voor de Nederlandse kenniseconomie


1 Dinsdag 30 november organiseert het FttH Platform Nederland in samenwerking met GlasVezel.nu haar eerste congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Een congres volledig gericht op de rol van een glasvezelinfrastructuur voor de Nederlandse kenniseconomie. Tijdens het congres geven diverse sprekers, waaronder Ben Verwaayen (CEO Alcatel-Lucent), Baptiest Coopmans (Raad van Bestuur KPN), Mark Frequin (DG Wonen, Wijken en Integratie bij het ministerie van VROM), Rudy Stroink (TCN) en Jan Kamminga (Alg. Dir. Vereniging FME-CWM), hun visie op de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie en de rol van glasvezel daarin in het bijzonder. Naast inspirerende sprekers biedt het FttH Congres tal van voorbeelden van innovatieve toepassingen en een ideaal platform voor bedrijfsleven, wetenschap, politiek en burgers om met elkaar te spreken over de manier waarop glasvezel kan bijdragen aan een "slim land" voor slimme mensen. Voor het volledige programma en inschrijven kunt u terecht op www.ftthcon gres.nl

Het FttH Congres wordt ondersteund door verschillende partnerorganisaties die het belang van hoogwaardige glasvezelnetten actief onderschrijven. Partnerorganisatie Stedenlink verbindt steden en provincies die de aanleg en het gebruik van glasvezel actief stimuleren. Netelcom, eveneens partner van het FttH Congres, behartigt de belangen van leveranciers en producenten van zakelijke telecommunicatie-infrastructuur. GlasVezel.nu, het onafhankelijke platform dat vraagbundeling rond glasvezelnetwerken stimuleert, organiseert tijdens het FttH Congres een Side-track voor ambtenaren en bestuurders over de concrete uitrol van glasvezelnetwerken en vraagbundelingstrajecten door bewonersinitiatieven. Vanzelfsprekend, als u bedenkt dat alle expertise en visies op het gebied van glasvezel op het FttH Congres aanwezig zijn.

De aandacht voor glasvezelnetwerken sluit aan op de recent verschenen studie "Nederland in 2040" van het Centraal Planbureau. Hierin worden vier scenario's geschetst om ons land internationaal in de economische kopgroep te houden. In de meest aantrekkelijke scenario's wonen en werken hoogwaardige kenniswerkers in geconcentreerde stedelijke gebieden, met elkaar verbonden door een hoogwaardige telecommunicatie-infrastructuur. Juist glasvezelnetwerken bieden die hoogwaardige infrastructuur, waarmee up-en downloaden van gegevens nagenoeg geen beperkingen kent. Glasvezel als onderdeel van "smart living" en "smart buildings" maakt de weg vrij voor een intelligente samenleving die volgende generaties een stabiele en gedegen toekomst biedt.

Over het FttH Platform
Het FttH (Fiber to the Home) Platform Nederland is in augustus 2009 opgericht en telt op dit moment 61 participerende bedrijven, organisaties en gemeenten. Het FttH Platform wil de acceptatie en het gebruik van glasvezel bij alle belanghebbende stakeholders vergroten. Dit moet leiden tot de concrete doelstelling dat Nederland in 2020 behoort tot de Top-3 van glasvezel infrastructuren in de wereld met een landelijk dekkingspercentage van 80%.

Meer informatie over het FttH Platform: www.ftthplatform.nl Meer informatie over het FttH Congres: www.ftthcongres.nl

Noot voor de redactie (