Universiteit van Amsterdam


Promotie : Microbiële omzetting in darmen verschilt waarschijnlijk tussen individuen


Promotie Biologie

dinsdag 30 november, 10.00 uur

Nutrikinetiek is een nieuw gedefinieerd toepassingsgebied binnen de farmacokinetiek waarbij de afbraak en de verplaatsing van voedingsmiddelcomponenten in het menselijke lichaam wordt beschreven. Deze gastro-intestinale processen zijn vaak moeilijk meetbaar, omdat voorkennis over de exacte afbraakroutes, de absorptiekarakteristieken en de kinetiek ervan veelal onbekend zijn. Ook zijn de metabole responses in bloed, urine en/of feces vaak klein, subtiel en divers, en verschillen ze sterk tussen individuen. Deze factoren zijn uitermate belangrijk voor het meten, modelleren en interpreteren van onderzoeksdata afkomstig van nutritionele biobeschikbaarheidsstudies. Ewoud van Velzen ontwikkelde een aantal strategieën en methoden die het mogelijk maken om de identiteit en de diversiteit van de metabole effecten, kwalitatief en kwantitatief, in kaart te brengen. Hij deed dit aan de hand van twee verschillende humane interventiestudies met polyfenol-rijke extracten afkomstig van zwarte the e en rode druiven. In deze studie wordt tevens een belangrijke rol toebedeeld aan het microbiële metabolisme in de darmen. Van Velzen vond sterke aanwijzingen dat deze microbiële omzetting verschilt tussen individuen. Daardoor kan mogelijk worden verklaard waarom de gezondheidseffecten van voeding binnen een humane populatie zo sterk kan verschillen. Toekomstige 'nutridynamische' studies zijn echter essentieel om deze associatie verdere te kunnen onderzoeken. Dhr. E.J.J. van Velzen: Nutrikinetics. Promotor is dhr. prof. dr. A.K. Smilde.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl.