Gemeente Oldebroek


Bestrijding gladheid seizoen 2010 - 2011

Het is winter, dit betekent dat er gladheid kan ontstaan. De gemeente beschikt over een gladheidbestrijdingsplan. In dit plan is beschreven hoe de gemeente omgaat met het bestrijden van de gladheid. Ook zijn hierin opgenomen de wegen en straten waar gestrooid wordt.

In het gladheidbestrijdingsplan staan de wegen vermeld waar gestrooid zal worden. Alle openbare wegen en fietspaden in de gemeente Oldebroek zijn ingedeeld in een aantal routes. De routes zijn onderverdeeld in A routes, B routes en sub routes. Deze routes hebben bij de gladheidbestrijding een verschillende prioriteit. De A route heeft bij het strooien de hoogste prioriteit, omdat dit een route is van belangrijke doorgaande wegen in en tussen de kernen van de gemeente. Deze route wordt in principe gelijktijdig met de Rijks- en provinciale wegen preventief gestrooid. Voor de waarschuwing van gladheid wordt gebruik gemaakt van het geautomatiseerd gladheidmeldsysteem. Dit systeem voorspelt een te verwachten gladheid, zodat het mogelijk is om preventief te strooien. De inzet is ongeacht het tijdstip. De B routes worden gestrooid bij langdurig aanhoudende gladheid. De inzet vindt plaats tussen 05.00 uur en 24.00 uur. De sub routes worden alleen gestrooid bij uitzonderlijke omstandigheden, zoals ijzel of zware sneeuwval en wanneer de A route en B routes helemaal schoon zijn. In principe wordt er dan tijdens de normale werktijden, tussen 07.00 uur en 18.00 uur, gestrooid.

Overzicht routes

Route Adoorgaande wegen door de gemeente Oldebroek Route B-1buitenwegen rond Oldebroek en Oosterwolde Route B-2buitenwegen tussen Oldebroek en Wezep
Route B-3wegen in bebouwde kom Wezep/Hattemerbroek en buitenwegen rond Wezep/Hattemerbroek Route B-4fietspaden vanaf Oldebroek naar Oosterwolde c.q naar Wezep c.q naar ´t Harde Route B-5wegen in de bebouwde kom van Wezep
Route B-6fietspaden in Wezep
Sub route 1wegen in Noordeinde, Oosterwolde en ´t Loo Sub route 2wegen in de bebouwde kom van Oldebroek
Sub route 3wegen in villaparken Wezep en gedeelte Wezep centrum Sub route 4wegen in Wezep West; het gebied tussen de Berberisstraat en Ruitersveldweg te Wezep; het gebied tussen Verlengde Meidoornstraat, Veluwelaan en spoorlijn te Wezep Sub route 5wegen in Wezep Noord; gebied tussen de Zuiderzeestraatweg, Veluwelaan en Verlengde Meidoornstraat Sub route 6wegen in en om Hattemerbroek; gebied in Wezep tussen Verlengde Meidoornstraat, Veluwelaan, Keizersweg en Spoorlijn.

Strooien van trottoirs

De gemeente Oldebroek strooit geen zout op de trottoirs. Hiervoor doet de gemeente een dringend beroep op haar inwoners. Burgers en instellingen dienen hierin zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en de trottoirs begaanbaar te houden.

Verkoop zout
De gemeente verkoopt of verstrekt geen strooizout aan particulieren. Bij verschillende plaatselijke winkeliers is zout te koop.

Meer informatie
Voor meer informatie over het gladheidbestrijdingsplan kunt u contact opnemen met de buitendienst van de gemeente Oldebroek, telefoonnummer (0525) 638350. Het gladheidbestrijdingsplan kunt u iedere dag inzien tussen 09.00 uur en 12.00 uur op het gemeentehuis te Oldebroek.

© gemeente Oldebroek - Laatst gewijzigd 30-11-2010