Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, dinsdag 30 november 2010

'Polderen bij de verstedelijking' Deel 2: Gedroomde stedenbouw

In deel twee van Polderen bij de verstedelijking analyseren en bediscussiëren stedenbouwkundige ontwerpers hun zoektocht naar gedroomde ambities en nieuwe verbanden naar aanleiding van het maquetteproject 'Vrijstaat Amsterdam', nadenken over de toekomst van de stad. Met dit project won de gemeente Amsterdam in november een Eurocities Award 2010. Op dinsdag 7 november in de Rode Hoed: Wouter Veldhuis (Must Architecten), Bureau B+B, Maurits de Hoog, (hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen stad en regio) en Zef Hemel, (adjunct-directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam) over Gedroomde stedenbouw.

De stedenbouw wordt opnieuw het slagveld voor de politiek en maatschappij. De overkoepelende vraag op alle drie de avonden: Lukt het ons nog om de kwaliteit van zowel de fysieke stad als de bewoonbare werkstad en de culturele stad, ondanks de hoge dichtheid, te verbeteren en toch in beweging te blijven? Stedenbouw vanuit drie invalshoeken: op wijkniveau, op stadsniveau en op regionale schaal.

Deel 3 - Bevochten stedenbouw: maandag 17 januari 2011

Moet Amsterdam inbreiden of overhevelen richting Almere, Hoofddorp of Zaanstad: is dat de kwestie? Stedenbouw in de randstad onder de druk van politiek en lokale ambities en de lobby van de maakindustie. Deskundigen en tegenstanders met elkaar en de zaal in debat. Moderator: Wim Brands.

Organisatie: De Rode Hoed en architect Ad Pijlman.Met dank aan het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Aanvang 19.45 uur, café open 18.45 uur. Kaarten ¤ 12,00 en ¤ 10,00 (CJP/Stadspas/65+), online via www.rodehoed.nl, of aan de kassa. Studenten gratis op vertoon van collegekaart. De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam.Telefoon (020) 638 56 06. Website: www.rodehoed.nl.

De Rode Hoed is een centrum voor discussie, reflectie en verdieping. Maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van cultuur, economie en politiek worden aan de orde gesteld in onze debatten, lezingen en symposia. De Rode Hoed is gevestigd aan Keizersgracht 102 te Amsterdam. Voor meer informatie kijk op www.rodehoed.nl.


- Einde Persbericht -Ingezonden persbericht