Ingezonden persbericht


Twee zeldzame Rozenburg vazen geschonken aan Gemeentemuseum Den Haag

Onlangs ontving het Gemeentemuseum Den Haag een schenking van twee prachtige Rozenburg vazen. Deze vazen met het uitzonderlijk grote formaat van 75 cm hoog zijn in 1897 in opdracht gemaakt als geschenk voor een 25-jarig huwelijk. Ze zijn versierd met bontgekleurde, gestileerde bloemmotieven en met afbeeldingen van de twee buitenhuizen van het jubilerende paar. De laatste eigenaar van deze vazen, wijlen heer J. van Venetien, schonk ze aan het Gemeentemuseum Den Haag vanwege de unieke collectie Rozenburg van het museum. De schenking is momenteel te bewonderen op de erezaal van het museum.

Aan de hand van een bewaard gebleven brievenwisseling in het Rozenburgarchief kan geconstrueerd worden wie de opdrachtgevers waren, welke huizen er afgebeeld zijn en aan welk echtpaar deze vazen cadeau werden gedaan. In 1897 werd de eerste brief met een ontwerp van de vazen verstuurd naar mevrouw Land-Cremer te Arnhem. Zij wilde de vazen cadeau geven aan haar broer en schoonzus die in januari 1898 25 jaar getrouwd waren. De verkoopprijs van de vazen was 340 gulden, het equivalent van ruim ¤ 44.000 nu.

De buitens die zijn afgebeeld op de vazen, waren in het bezit van Jacobus Cremer en zijn echtgenote Annie Hogan. Cremer maakte al jong fortuin als planter in Nederlands Indië en maakte later carrière bij de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Op de eerste vaas staat een afbeelding van een typisch Indonesisch landhuis. Het blijkt een buiten in Deli te zijn waar de heer Cremer met zijn familie woonde toen hij van 1871-1883 directeur was van de Deli Maatschappij voor tabakscultuur op Sumatra. Terug in Nederland kocht hij in 1895 het landgoed Duin en Kruidberg in Velzen, waar het huis stond dat op de andere vaas staat afgebeeld. Dit buiten is in 1907-1909 door Cremer vervangen door het tegenwoordig nog steeds bestaande huis Duin en Kruidberg.

De Haagse plateelbakkerij Rozenburg, die de opdracht voor deze vazen uitvoerde, was rond 1900 een van de meest toonaangevende bedrijven met betrekking tot aardewerknijverheid. Architect T.A.C. Colenbrander die tussen 1884 en 1889 aan Rozenburg verbonden was, maakte een groot aantal spectaculaire en baanbrekende ontwerpen. Het Rozenburgkeramiek werd maatgevend voor de manier waarop de Nieuwe Kunst werd toegepast in aardewerk. De vazen voor het echtpaar Cremer zijn weliswaar gemaakt na het vertrek van Colenbrander, maar zijn exemplarisch voor de manier van decoreren aan het eind van de negentiende eeuw en de hoge kwaliteit van Rozenburg.