Gemeente Oost-Gelre


C-verslag B&W-VERGADERING D.D. 29 november 2010

|2.3     |Woning Frans ten    |De woning te verkopen           |Wethouder  |      |
|      |Boschstraat 6 in    |                     |Wolterink  |      |
|      |Lichtenvoorde     |                     |       |      |
|PB     |            |                     |       |      |
|3.2     |Verzoek plaatsing   |De vergunningen voor het plaatsen van   |Wethouder  |      |
|      |reclameborden     |reclameborden te weigeren.        |Hoijtink   |      |
|      |winkeliers Groenlo   |                     |       |      |
|3.3     |Onderzoeksrapporten  |De raad voor te stellen de aanbevelingen, |Burgemeester |Ja, ter  |
|      |kwaliteit       |door de rekenkamercommissie aan de raad  |       |besluitvorm|
|      |raadsvoorstellen    |gedaan in het rapport "Quick-scan     |       |ing:    |
|      |            |kwaliteit raadsvoorstellen in Oost Gelre",|       |Cie: MB  |
|      |            |in zoverre over te nemen door:      |       |25-01-2011 |
|      |            |uw college op te dragen door aanpassing  |       |R:     |
|      |            |van format raadsvoorstel het kopje    |       |15-02-2011 |
|      |            |"onderzochte opties" op te nemen en onder |       |      |
|      |            |bestaande kopje "inleiding" in      |       |      |
|      |            |instructietekst op te nemen "wel of niet |       |      |
|      |            |wettelijke taak (zo ja waar ligt     |       |      |
|      |            |wettelijke basis) of vrije keuze";    |       |      |
|      |            |uw college op te dragen - niet door    |       |      |
|      |            |formataanpassing maar door ambtelijke   |       |      |
|      |            |aansturing - beslispunten in       |       |      |
|      |            |raadsvoorstellen uit te werken en in elk |       |      |
|      |            |raadsvoorstel bondig de context van een  |       |      |
|      |            |voorstel te omschrijven, en        |       |      |
|      |            |De raad voor te stellen het rapport    |       |      |
|      |            |"Verbetering van raadsvoorstellen" voor  |       |      |
|      |            |kennisgeving aan te nemen.        |       |      |
|OWZ     |            |                     |       |      |
|4.1     |Tarieven gemeentelijke |Akkoord te gaan met de tarieven voor het |Wethouder  |Ja, ter  |
|      |accommodaties jaar 2011|jaar 2011                 |Wentink   |informatie |
|      |            |                     |       |M&B d.d.  |
|      |            |                     |       |25-1-2011 |
|4.2     |Krediet verbetering  |Krediet beschikbaar te stellen van E   |Wethouder  |      |
|      |binnenklimaat en    |118.000,00 voor verbetering binnenklimaat |Hoijtink   |      |
|      |vervangen dakbedekking |basisschool Antonius te Lievelde en het  |       |      |
|      |basisschool Antonius  |vervangen van dakbedekking en       |       |      |
|      |Lievelde        |lichtkoepels.               |       |      |
|      |            |Van dit krediet tot een bedrag van E   |       |      |
|      |            |71.000,00 een beroep te doen op nog    |       |      |
|      |            |beschikbare middelen voor "lokaal maatwerk|       |      |
|      |            |basisscholen in Groenlo".         |       |      |
|      |            |Een bijdrage ter grootte van E 7000,- te |       |      |
|      |            |vragen van het schoolbestuur in de kosten |       |      |
|      |            |voor het isoleren van het platte dak.   |       |      |
|BEO     |            |                     |       |      |
|5.1     |Optimaliseren van de  |1. Wij stellen u voor in te stemmen met: |Wethouder  |      |
|      |exploitatie zwembad  |Vervanging van de dakbedekking conform  |Wentink   |      |
|      |Meekenesch       |voorstel waarbij de extra kosten E 14.000 |       |      |
|      |            |bedragen.                 |       |      |
|      |            |Vervanging van de ventilatoren conform  |       |      |
|      |            |voorstel waarbij de extra kosten E 6.300 |       |      |
|      |            |bedragen.                 |       |      |
|      |            |Aanschaf van een ureumfilter conform   |       |      |
|      |            |voorstel waarbij de extra kosten E 8.400 |       |      |
|      |            |bedragen                 |       |      |
|      |            |Nader uitwerking van de mogelijkheden   |       |      |
|      |            |opfrisbeurt entree ad. E 3.000      |       |      |
|      |            |Niet aanbrengen van LED          |       |      |
|      |            |onderwaterverlichting           |       |      |
|      |            |Geen UV-C waterdesinfectie aanbrengen   |       |      |
|      |            |Niet overgaan tot aanschaf van een    |       |      |
|      |            |zoutelektrolyse              |       |      |
|5.2     |Beeldkwaliteitplan   |Beeldkwaliteitplan wonen met zorg     |Wethouder Van|      |
|      |wonen met zorg     |Flierbeek vaststellen.          |Uem     |      |
|      |Flierbeek       |Informatiemoment organiseren.       |       |      |
|Besluiten 22 november 2010     |                     |       |      |
|1.5     |Wijziging gebruik van |In beginsel medewerking te verlenen aan  |Wethouder Van|      |
|      |winkel/wonen naar   |het wijzigen van het bestemmingsplan voor |Uem     |      |
|      |kinderdagverblijf   |het vestigen van een kinderdagverblijf aan|       |      |
|      |Rembrandtplein 8, 9 te |het Rembrandtplein 8 en 9 te Lichtenvoorde|       |      |
|      |Lichtenvoorde     |(buitenplanse afwijking WABO);      |       |      |
|      |            |Geen medewerking te verlenen om aan de  |       |      |
|      |            |voorzijde van het pand een        |       |      |
|      |            |buitenspeelruimte te creëren.       |       |      |
|1.6     |Functiewijziging    |Het ingediende verzoek in behandeling te |Wethouder Van|      |
|      |bedrijfswoning naar  |nemen;                  |Uem     |      |
|      |burgerwoning Pastoor  |Uw besluit van 22 februari 2010 te    |       |      |
|      |Scheeperstraat 32 te  |heroverwegen en mee te werken aan de   |       |      |
|      |Vragender       |wijziging van de bestemming van      |       |      |
|      |            |bedrijfswoning naar burgerwoning;     |       |      |
|      |            |De mogelijkheid voor het opnieuw oprichten|       |      |
|      |            |van een bedrijfswoning op het perceel   |       |      |
|      |            |onmogelijk te maken            |       |      |
---- --