Algemene Rekenkamer

Nieuwsbrief

30 november 2010

Algemene Rekenkamer zoekt praktijkervaringen open source software en open standaarden

De Rekenkamer heeft hiertoe een discussiegroep geopend op het sociale netwerk LinkedIn.

Op verzoek van de Tweede Kamer onderzoekt de Algemene Rekenkamer of er kostenbesparingen mogelijk zijn als de rijksoverheid meer gebruik gaat maken van open source software en open standaarden. De Algemene Rekenkamer betrekt altijd kennis en inzichten van buiten de eigen organisatie bij haar onderzoeken. Bij dit onderzoek doen we dat, bij wijze van experiment, in een nieuwe vorm: de Rekenkamer heeft een discussiegroep geopend op het sociale netwerk LinkedIn.

Mensen met ervaring met het toepassen van open source software en open standaarden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. Het doel van de discussie is om het onderzoeksteam te voeden met 'tried and tested' praktijkervaringen. De Algemene Rekenkamer is vooral geïnteresseerd in ervaringen en ideeën die worden onderbouwd met feiten en cijfers, bijvoorbeeld in de vorm van business cases. Ook onderzoeksresultaten en verwijzingen naar literatuur zijn zeer welkom.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze discussie? Meldt u zich dan aan bij de (besloten) groep op LinkedIn. Let op: om deze link te kunnen gebruiken moet u ingelogd zijn op LinkedIn!. Meediscussiëren kan tot 13 december 2010.