Gemeente Utrecht

2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
149 Vragen van de heer B. Isik en G. Isabella
(ingekomen 30 november 2010)

Inzet Corporaties bij aanpak Krachtwijken

De PvdA Utrecht is erg positief over de inzet en betrokkenheid van corporaties bij de Utrechtse aanpak in de krachtwijken. Utrecht boekt goede resultaten met ook de betrokkenheid van bewoners, corporaties en andere partijen bij deze integrale aanpak in onze wijken. Uit de monitor blijkt dat problemen afnemen en mensen tevreden zijn over de resultaten. Maar laat duidelijk zijn: wij zijn nog niet klaar. Daarom waren wij afgelopen weekend verrast over de uitspraak van de bestuursrechter in Utrecht die een streep lijkt te halen door de zg 'Vogelaarheffing' . Deze heffing verplicht woningcorporaties om jaarlijks 75 miljoen euro over te maken aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting die het vervolgens verdeeld naar andere corporaties die huizen hebben in de veertig aandachtswijken.

Deze heffing houdt in dat alle corporaties in het land een bijdrage moeten betalen, die ten goede komen aan de corporaties in de Krachtwijken. Het is bekend - via o.a. de wijkactieplannen - welke goede en mooie investeringen er in de Utrechtse Krachtwijken mee gefinancierd worden door zowel corporaties als de gemeente zelf. Fysiek maar zeker ook sociale investeringen die ten goede komen aan de inwoners van de betreffende wijken.

Naar aanleiding van deze verontrustende berichtgeving heeft de PvdA een aantal vragen aan het college.


1. Is het college op de hoogte van de uitspraak van de bestuursrechter?
2. Heeft het college al contact gehad met de betrokken corporaties over de mogelijke financiële consequenties van deze uitspraak door de bestuursrechter?
3. Zo ja wat is het standpunt van betrokken corporaties?
4. Hoe schat u de mogelijke gevolgen voor de nabije toekomst in en welke mogelijke consequenties heeft dit mogelijk voor de Utrechtse aanpak?
5. Zijn er investeringen die gezien de aangehaalde uitspraak op korte termijn in het geding komen?
6. Bent u bereid om op zo'n kort mogelijke termijn ook betrokken bewoners en bewonersorganisaties nader te informeren over de mogelijke gevolgen van het wegvallen van deze financieringsbron?

---- --