Ingezonden persbericht


Persbericht
Samenwerking Utrecht West wordt opgeheven

Na ruim zes jaar houdt de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht West (SUW) per 31 december 2010 op te bestaan. In de regeling werkten de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden samen.

Hoewel binnen de samenwerking veel praktische zaken werden geregeld, konden de gemeenten elkaar onvoldoende vinden op het niveau van visie en strategie. Daardoor liepen de agenda's van drie van de vier portefeuillehouderoverleggen op den duur leeg en kwamen er geen nieuwe initiatieven van de grond. Met de komst van de economische crisis gaven de gemeenten Woerden en Oudewater aan uit bezuinigingsoverwegingen uit de samenwerking te willen stappen. Al met al voldoende reden om de gemeenschappelijke regeling per 31 december 2010 op te heffen.

Vorm van de samenwerking De gemeenten ontwikkelden samen beleid op allerlei terreinen. De gemeenschappelijke regeling was gebaseerd op vier portefeuillehouderoverleggen: · Veiligheid en bestuur. · Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Strategie (ROVOST). · Sociale Zekerheid, Zorg en Welzijn (SZZW). · Bedrijfsvoering. Deze overleggen werden ondersteund door een netwerk van beleidsmedewerkers uit alle deelnemende gemeenten. De overleggen en het netwerk werden ondersteund door een klein bureau met drie medewerkers.

Successen Zoals gezegd boekte de samenwerking op praktisch vlak wel degelijk succes. Zo werkten de gemeentelijke brandweercorpsen al in 2006 samen aan brandpreventie en hebben de gemeenten afspraken gemaakt over de uitwisseling van personeel in geval van een ramp. Deze onderwerpen vallen sinds 2009 onder de Veiligheidsregio.

Ook hebben de gemeenten hun huisvestingsbeleid met elkaar afgestemd en doen zij samen de urgentieverlening. Dit blijft ook in de toekomst het geval. In 2008 werd vanuit de SUW het Inkoopbureau Midden Nederland opgericht, dat nu, als zelfstandige stichting, zeer succesvol de inkoop regelt van in totaal tien gemeenten, ook buiten de regio Utrecht West.

In de regio Utrecht West worden vacatures bij de gemeentelijke organisaties uitgewisseld, en de gemeenten zorgen samen voor de re-integratie van medewerkers, bijvoorbeeld na ziekte. Nieuwe medewerkers kregen allemaal dezelfde introductiecursus aangeboden. Ook deze afspraken, die inmiddels in de gemeentelijke organisaties zijn ingebakken, blijven in stand.

Voortzetting samenwerking SZZW Op het gebied van welzijn en zorg ontwikkelden de gemeenten samen o.a. beleid voor de Centra voor Jeugd en Gezin, de aanpak van huiselijk geweld, digitale dienstverlening in kleine kernen en sportaanbod voor mensen met een beperking. Gezamenlijk maakten zij afspraken met grote zorgaanbieders over bv. de inkoop van hulp in de huishouding en de invulling van maatschappelijk werk. De gemeenten zijn zeer tevreden over het portefeuillehouderoverleg Sociale Zekerheid, Zorg en Welzijn. Zij hebben dan ook het voornemen om de samenwerking op deze portefeuille voort te zetten. Zo kunnen de nieuwe taken die op deze terreinen naar de gemeenten toe komen ook in de toekomst gezamenlijk worden aangepakt. Maar dan zonder de basis van een brede gemeenschappelijke regeling.

Het wegvallen van de gemeenschappelijke regeling maakt dus geen einde aan de succesvolle aspecten van de samenwerking. Wel verdwijnt met de SUW een natuurlijk podium voor nieuwe initiatieven voor samenwerking op allerlei gebied.