Ingezonden persbericht


Meer focus binnen mbo en meer luisteren naar student

De mbo-scholen moeten zich meer focussen op de basis en dus ook meer luisteren naar de student en de docent. Presteren scholen niet? Dan moet het ministerie zich kunnen mengen in het bestuur, aldus het rapport van 'Commissie Oudeman'.

Vorig jaar februari organiseerde de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een staking als reactie op het relatief hoge aantal opleidingen die onder de maat presteren. "Wij krijgen gewoon te veel klachten over opleidingen die niet de kwaliteit bieden die ze behoren te bieden. Dit rapport onderschrijft eens te meer dat er grote problemen zijn op een aantal mbo-scholen", aldus Luuk Visser voorzitter van JOB. Gelukkig heeft de commissie ook oplossingen voor deze problemen. Zo wordt geadviseerd het bestuur te verplichten om naar de student te luisteren op het moment dat een opleiding niet functioneert. JOB weet uit ervaring dat een bestuur dat goed luistert naar studenten stukken vooruit gaat in kwaliteit. In dezelfde lijn is het beter luisteren naar docenten ook een goede ontwikkeling. "Wij juichen deze ontwikkeling toe. Er komt steeds meer openheid in het mbo en dat betekent meer communiceren over wat er speelt op een opleiding " zegt Luuk.

De commissie adviseert slecht functionerende scholen zich meer te focussen op hun core business, dus op het mbo in plaats van allerlei nevenactiviteiten. Daarbij is het belangrijk dat de mbo-opleiding kleinschalig wordt georganiseerd. Aangezien in niveau 2 de aandacht te veel versnipperd wordt vanwege het hoge aantal zorgstudenten, wordt er door de commissie geadviseerd om de drempelloze instroom op niveau 2 op te heffen en meer geld te steken in niveau 1. JOB begrijpt deze gedachtegang, maar vindt dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om zonder diploma niveau 2 in te stromen.

De commissie nam ook de eerdere voorstellen van Hermans/Van Zijl over om vergelijkbare opleidingen met weinig studenten samen te voegen op één plek. Dit betekent dat er op veel locaties specialistische opleidingen gaan verdwijnen en studenten meer moeten gaan reizen. Luuk: "Het is al een nadeel om ver te moeten reizen en als je als 16,17-jarige student dat ook nog eens zelf moet betalen wordt het helemaal mooi. Het ministerie moet hiervoor wel middelen beschikbaar stellen."

"Dit rapport laat weer eens duidelijk zien hoe kwetsbaar het mbo-onderwijs is. In plaats van destructieve bezuinigingen van het nieuwe kabinet, is het nu tijd om constructief het mbo op een hoger plan te tillen. De adviezen van de commissie kunnen daarbij helpen, mits ze ook daadwerkelijk worden opgevolgd," aldus Luuk Visser.

Noot voor redactie,