Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid


Den Haag, 30 november 2010

Hoofdpunten bijdrage PvdA aan I&M begroting onderdeel Openbaar vervoer, liberalisering spoormarkt en Ruimtelijke Ordening.

Kabinet van de verkeerde keuzes :

Nederland wordt afgeschaft, alleen als markt is ons land voor dit kabinet nog interessant.


- Personenvervoer op het spoor is een publiek belang. Geen liberalisering hoofdnet Spoor in het personenvervoer.


- Slechts drie regio's krijgen alle aandacht van dit kabinet, Grote kansen in Twente, in de regio Arnhem/Nijmegen/Wageningen of een historische kans om van de Afsluitdijk weer een unieke innovatieve duurzame energie bestemming te maken worden genegeerd. De rest van Nederland mag in de file aansluiten richting drie regio's.


- Goed regionaal openbaar vervoer is essentieel. Dit kabinet bezuinigt 200mln zonder verdere onderbouwing. En tegelijkertijd moet het schoner, veiliger en sneller willen maken. Aan de ene kant korten en aan de andere kant roepen dat de conducteur terug moet op de tram kan niet beide. PvdA komt eventueel met een initiatief wet.


- Aanbesteding in de drie grote steden leidt tot versplintering en een chaotisch aanbod. Niet experimenteren met de vitale en complexe infrastructuur.