Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 30 november 2010

Vragen Jacobi (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over besluitvorming van Staatsbosbeheer over Lauwershage


* Kent u de uitzending van Omroep Fryslan dd. 26 november jl over "Friese burgemeesters klagen over besluitvorming Staatsbosbeheer"


* Wat is het besluitvormingstraject van Staatsbosbeheer bij plan "Lauwershage" in de gemeente Kollumerland?


* Wat is de democratische legitimatie van Staatsbosbeheer inzake de besluitvorming rond "Lauwershage"?
Partij van de Arbeid