MBO raad

Commissie Van Zijl/Hermans biedt minister advies Kwalificeren en Examineren aan

30-11-2010 - De commissie Kwalificeren en Examineren, onofficieel de commissie Van Zijl/Hermans, heeft vandaag haar advies over de mogelijkheden om meer doelmatigheid in het mbo te realiseren aangeboden aan minister Van Bijsterveldt. Het advies geeft zes aanbevelingen om de doelmatigheid met betrekking tot kwalificatiestructuur, opleidingenaanbod en examinering te verbeteren. In het rapport adviseren zij een gezamenlijke ontwikkeling van kwalificatiedossiers met een sectoroverstijgend mandaat, diplomering op dossierniveau (breed én smal), aanpassing van de crebosystematiek, procesaanbevelingen voor doelmatiger opleidingenaanbod, standaardisering van examinering en samenwerken aan exameninstrumenten, en ontwikkeling van een toezichtkader dat past bij de nieuwe verhoudingen.Om de adviezen te kunnen realiseren zijn aanpassingen in wet- en regelgeving nodig. Ook stelt de commissie dat een doelmatiger inzet van middelen moet resulteren in herinvestering om noodzakelijke verbeteringen in het mbo te kunnen realiseren. Het advies van de commissie Van Zijl/Hermans is inmiddels omarmt door de commissie Oudeman die in opdracht van OCW de bestuurbaarheid van het mbo onderzocht. De commissie Oudeman adviseert de minister in haar rapport de adviezen van de commissie Van Zijl/Hermans onverwijld over te nemen.

Bijlage
Rapport commissie Kwalificeren en Examineren 'Naar meer doelmatigheid in het mbo'

Meer informatie
Marije Hulsbosch: m.hulsbosch@mboraad.nl of 06-50 27 26 73.

Bron/Auteur: Webredactie