D66

dinsdag 30 november 2010

Strafbaarheid vreemdelingen is buitenproportioneel en onuitvoerbaar

D66-Kamerlid Gerard Schouw wil van minister Leers voor Immigratie en Asiel weten hoe hij illegaal verblijf strafbaar gaat stellen. Nu zijn alleen criminele of overlastgevende vreemdelingen strafbaar. "Het voorstel van het kabinet betekent dat álle mensen zonder verblijfsvergunning worden gecriminaliseerd, ook kinderen. De minister moet duidelijk uitleggen hoe hij dit voor elkaar gaat krijgen. Mij lijkt het niet alleen buitenproportioneel, maar ook onuitvoerbaar," aldus Schouw.

Capaciteit

Een belangrijke struikelpunt van het kabinetsvoorstel ligt volgens D66 in de capaciteit bij politie en justitie. Schouw: "Wie gaat illegaal verblijvende personen opsporen en vervolgen? En hoe? Als extra taken bij de politie en de rechtbank terecht komen, zal de minister ook hun capaciteit moeten versterken, want de werkdruk is al hoog genoeg," vindt Schouw. Maar die capaciteit wordt niet vergroot. Zo bleek al eerder dat de 3.000 agenten die het kabinet beloofde, er niet zullen komen.

Kosten

Strafbaarheid brengt een geldboete of een gevangenisstraf met zich mee. "Vreemdelingen hebben in de meeste gevallen geen geld om een boete te betalen. Het voorstel van het kabinet leidt tot het opsluiten van deze mensen in de gevangenis. Maar detentie kost geld. Ik zie hiervoor niets terug in de begroting," aldus Schouw.

Internationale verdragen

Volgens het D66-Kamerlid vergeet het kabinet dat internationale verdragen de positie van vreemdelingen beschermen. "De minister kan al illegaal verblijvende vreemdelingen uitzetten op basis van deze regels. Wat wil hij nu precies nog meer bereiken? Het strafbaar stellen van illegaal verblijf botst met internationale afspraken. Het Nederlandse beleid mag nooit in strijd zijn met de mensenrechten."