Gemeente Amersfoort

Persbericht Gemeente Amersfoort - dinsdag 30 november 2010

Wethouder Stoelinga stopt per direct als wethouder van Amersfoort

Dinsdagavond 30 november heeft wethouder Ben Stoelinga de leden van de gemeenteraad van Amersfoort meegedeeld dat hij geen vertrouwen meer heeft in de eigen BPA-fractie en daarom zijn functie per direct neerlegt.

"Het uitvoeren van een coalitieakkoord met vijf partijen vraagt van alle betrokkenen wederzijds vertrouwen en respect", aldus de wethouder die aangaf in de afgelopen maanden onvoldoende steun te hebben ervaren van de BPA-fractie om het coalitieakkoord 'verbonden, slagvaardig, duurzaam' uit te voeren.

Als voorzitter van de gemeenteraad en het college noemde burgemeester Lucas Bolsius dinsdag 'een dag van teleurstelling'. "In de politiek gaat het om draagvlak en om vertrouwen. Als dat fundament van vertrouwen is verdwenen, zijn conclusies als die van vandaag onvermijdelijk. Dat is pijnlijk voor de direct betrokkenen. Voor Ben Stoelinga, voor zijn partij, voor onze hele raad." Hij riep de fracties en partijen op om daadkracht te tonen, op weg naar een breed gedragen en stabiel gemeentebestuur.

Wethouder Stoelinga was verantwoordelijk voor de portefeuille wijken en beheer, jeugd & onderwijs en sport. Ook was de heer Stoelinga wijkwethouder voor het Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier en het Soesterkwartier.

Noot voor de redactie,