Ingezonden persbericht


30 november 2010

De heer Jacques Niederer voorgedragen als nieuwe burgemeester van Roosendaal

De gemeenteraad van Roosendaal heeft vandaag de heer mr. J.M.L. (Jacques) Niederer (1960) aangewezen als nieuwe burgemeester van Roosendaal. De aanbeveling van de huidige burgemeester van de gemeente Weert wordt nu aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit getekend is.

De vertrouwenscommissie is zeer verheugd met de voordracht van deze vernieuwende burgemeester. Volgens deze commissie is de heer Niederer een ervaren bestuurder met daadkracht. Hij staat open voor wat er leeft in de stad en probeert de afstand tussen de politiek en de stad te verkleinen.

Carrière

De heer Niederer is sinds maart 2005 burgemeester van de gemeente Weert. Zijn politieke loopbaan is hij gestart in 1996 als raadslid in de gemeente Bergen op Zoom. Van 1998 tot 2002 was de heer Niederer lid van de tweede kamer der Staten- Generaal. Tot aan zijn huidige functie als burgemeester van Weert was hij vanaf 2002 wethouder in de gemeente Breda en had hij onder andere de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles ruimtelijke ordening/ stedelijke ontwikkeling, majeure projecten en mobiliteit.

De nieuwe burgemeester volgt naar verwachting op 17 januari waarnemend burgemeester Helmi Huijbregts op, die sinds 1 juli 2010 burgemeester Michel Marijnen vervangt.

Profielschets
De gemeenteraad van Roosendaal heeft het Digipanel (een vaste groep inwoners van Roosendaal die een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging ontvangt om een enquête in te vullen) en scholieren hun mening gevraagd over de gewenste bestuursstijl van de nieuwe burgemeester. In totaal zijn 1334 vragenlijsten ingevuld. Deze e-mails zijn verzameld en door de gemeenteraad meegenomen bij het opstellen van de definitieve profielschets en de gesprekken met de kandidaten.

De gemeenteraad heeft op 28 april 2010 de profielschets aangeboden aan de Commissaris van de Koningin. Op onze vacature hebben 16 kandidaten gesolliciteerd. Een uitgebreide sollicitatieprocedure heeft uiteindelijk geleid tot de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de heer Niederer.

Verdere procedure
De aanbeveling van de gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Volgens planning wordt de nieuwe burgemeester op 17 januari 2011 door de gemeenteraad geïnstalleerd.

Jacques Niederer is getrouwd en heeft vier kinderen.