Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bewindslieden nemen WRR-rapport in ontvangst

Nieuwsbericht | 30 november 2010

Minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen hebben een rapport in ontvangst genomen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De Raad bepleit in zijn rapport "Aan het buitenland gehecht" een nieuwe aanpak van het buitenlandbeleid.

Minister Rosenthal ziet op sommige punten duidelijk overeenstemming met het buitenlandbeleid in het Regeerakkoord. "De regering heeft ondubbelzinnig gekozen voor de Nederlandse belangen als uitgangspunt van het buitenlands beleid. Onze veiligheid en welvaart staan daarbij voorop. Dat is voor mij heel belangrijk. De analyse van het WRR-rapport staat hier dichtbij."

De WRR beveelt aan om het buitenlandse beleid meer op de Europese Unie te richten. Rosenthal erkent dat Europese samenwerking zonder twijfel een wezenlijk en groeiend onderdeel van het Nederlandse beleid is. "Maar niet het enige ankerpunt. Naast Europa is ook de trans-Atlantische relatie belangrijk. En de mondiale oriëntatie, bijvoorbeeld onze betrokkenheid bij de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie WTO."

Dat geldt ook voor een ander punt dat uitgebreid in het rapport naar voren komt: de opkomst van niet-statelijke actoren en netwerken. Die opkomst is onbetwistbaar, vindt Rosenthal, en daarop moet de Nederlandse diplomatie inspelen. "Maar dit betekent allerminst een afnemend belang van staten. Die staten zijn en blijven bij uitstek de bepalende factoren. Zij zijn daarop ook aanspreekbaar door burgers. Daar kan en wil in niet omheen."
Omslag WRR-rapport