Gemeente Barneveld


Uitwerkingsplan Speelruimtebeleidsplan houdt rekening met wensen wijkbewoners

Het college van B&W heeft ingestemd met het uitwerkingsplan voor het speelruimtebeleidsplan. In het plan is rekening gehouden met de wensen van wijkbewoners en wijkplatforms. Daarnaast is de afspraak gemaakt, dat wijkbewoners actief worden geïnformeerd over en worden betrokken bij de herinrichting van speelplekken.

De gemeenteraad heeft in januari 2009 het Speelruimtebeleidsplan Barneveld vastgesteld. Het plan vormt het kader hoe de speelplaatsen in de gemeente Barneveld zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Naar aanleiding van het speelruimtebeleidsplan is een uitwerkingsplan gemaakt. Dit uitwerkingsplan stond de afgelopen periode centraal tijdens vier inloopbijeenkomsten. Wijkbewoners en wijkplatforms hebben tijdens de inloopbijeenkomsten aangegeven wat zij van het uitwerkingsplan vinden.

Aanpassingen
Naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten heeft de gemeente het uitwerkingsplan op een aantal onderdelen aangepast. In het plan is méér rekening gehouden met de geografische ligging en de leeftijdscategorie van de kinderen (0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar). Dat geldt bijvoorbeeld als in een wijk een drukke(re) weg ligt, die als barrière fungeert voor kinderen om bij de speelplek te kunnen komen. Daarnaast heeft het college besloten, dat als een speelplek wordt omgevormd naar een andere leeftijdscategorie of een nieuwe inrichting krijgt, wijkbewoners actief worden geïnformeerd over en worden betrokken bij deze ontwikkelingen.

In het uitwerkingsplan is verder rekening gehouden met een gevarieerd aanbod in spelmogelijkheden. Dat geldt met name voor het zogenoemde `natuurlijk spelen'. Bij `natuurlijk spelen' worden geen speeltoestellen gebruikt. Er is een basisinrichting van groen gecombineerd met natuurlijke materialen, hoogteverschillen, houten palen, takken, boomstammen en keien. De gemeente Barneveld realiseert op een aantal locaties deze vorm van spelmogelijkheden. Voor de uitwerking van het speelruimtebeleidsplan is jaarlijks EUR 72.000,- beschikbaar.

Hoe gaat het nu verder?
Het college van B&W heeft recent ingestemd met het uitwerkingsplan. Het plan is ter kennisneming naar de gemeenteraad gestuurd.

Raadhuisplein 2, Barneveld, tel: 14 0342 (netnummer niet nodig), fax: (0342) 495 376, e-mail: info@barneveld.nl