Ondernemer van der Heijden nagelt Quote in campagne aan de schandpaal


LIEMPDE, 20101130 -- Quote lijkt last te hebben, net als ieder, van de recessie en lijkt een nieuwe koers te hebben ingeslagen: het schrijven van de grootst mogelijke onzin. Ondernemer Admar van der Heijden lanceerde een tegencampagne, in 180.000 high end Magazines zal openlijk Quote aan de schandpaal worden genageld middels een open brief. Hieronder een kopie van de brief.

[Foto: Portret Admar van der Heijden] Google je gek: raden maar of rijk rekenen?

Het eerste dat investeerders bij een nieuwe mogelijke belegging doen is Googlen wat er over een bedrijf of de mensen erachter te vinden is. Soms levert dit wonderlijke mededelingen op die bij nadere beschouwing goeddeels uit dezelfde bron komen. Neem nu bijvoorbeeld eens Admar van der Heijden. Een oppervlakkige doorlezing van het materiaal stemt niet vrolijk. Maar nadere bestudering leert dat er eigenlijk geen sprake is van feiten. Sterker nog, alles is terug te voeren naar één bron.Quote. Veel van de informatie is immers gestoeld op een persoonlijke hetze die de redactie (één redacteur eigenlijk) van het roddelblad voor ondernemers voert tegen Van der Heijden. Na de publicatie van een artikel dat uit een flinke dosis aan opgekookte onjuistheden , halve onwaarheden en informatie uit de derde hand samengesteld was, voelde van der Heijden zich terecht in zijn goede naam en faam aangetast, en greep dan ook naar de pen.

In plaats van hoor en wederhoor toe te passen doopte de redactie van Quote niet alleen als antwoord hun pen opnieuw in de vitriool, maar lanceerde het verhaal meteen ook maar op hun forum, dat gezien het noodlijdend bestaan wel een opkikkertje kon gebruiken. Anders dan bij meer legitieme nieuwsbronnen kan aldaar eenieder anoniem, ongecontroleerd en meervoudig tegen bijvoorbeeld Van der Heijden een hetze voeren. Concurrenten, bij voorbeeld. Machtwellustelingen. Sterker nog, zelfs beroepsschrijvers (redacteurs bijvoorbeeld?) met een meervoudig persoonlijkheidssyndroom zouden onherkenbaar als zodanig uit meerdere kelen positieve propaganda over hun eigen pennenvruchten kunnen ventileren. Ongecontroleerd, nietwaar? Sterker nog, het doel heiligt alle middelen als het periodiek zelf getroffen door dalende omzetcijfers (het ontbreken van de brille van het eerste uur toont zich in de terugloop van opgewonden lezers en vermoeidheid bij gefrustreerde adverteerders) zich tot een weinig renderende investering ontpopt. Reacties van Admar van der Heijden zult U daar niet aantreffen, overigens. Ze zijn op de `ongecontroleerde' site als door een onzichtbare hand verwijderd, en zijn toegang is geblokkeerd. Kafka-achtig? Big brother? Het kan U ook overkomen...

Er zal toch wel iets van waar zijn, zult U denken. Van het bovenstaande? Zeker. Van alle verhalen over Van der Heijden? Failliet, toch? Inderdaad. Van Der Heijden heeft om een run op de zekerheden te voorkomen zelf surseance van betaling aangevraagd in het belang van de meerderheid van zijn aandeelhouders. Immers een groep investeerders wilde de macht in de stichting zekerheden verkrijgen in uitsluitend hun eigen belang. Zij hadden hoog risicodragend geld ter beschikking gesteld en verwachtten daarvoor hoge rendementen . Hoewel bij elke investeerder het risico bekend was vertaalde de hebzucht - niets menselijks is de investeerder vreemd - zich in verhoudingsgewijs te hoge bedragen aan inleg. Sommigen leenden zelfs voor deze gouden kans. Toen vervolgens de recessie vertraging met zich meebracht, sloeg de paniek bij de gokkende beleggers toe. Hoewel zij in de aandeelhoudersvergadering en in de raad van commissarissen het beleid van de directie van VDHT (lees: Van der Heijden) gebaseerd op een goedkeurende accountantsverklaring steeds goedkeurden, meenden zij inmiddels veel meer te weten van textielproductie en distributie dan Van der Heijden die op meer dan dertig jaar ervaring kon bogen.

Hoe veelzeggend is het niet dat in het faillissement door de curator geen paulianeus of anderszins verwijtbaar gedrag in zijn rapportage naar voren werd gebracht. En dat alles tot niets geleid heeft behalve het stilvallen van het bedrijf. Nu wordt er doorgestart met een nieuwe directie en nieuwe adviseurs. Met nog steeds hetzelfde briljante concept. Met nog steeds dezelfde trouwe medewerkers (sommige al meer dan 30 jaar!) En met dezelfde leveranciers. En nog steeds met een verdienmodel voor investeerders van het eerste uur dat klinkt als een klok. Met antwoorden op alle vragen die investeerders en hun adviseurs willen stellen. En met 65 % van de investeerders van het eerste uur aan boord, die hun geld dubbel en dik zullen verdienen. Wilt U weten waarom? Schrijf dan in voor de presentaties. Op al Uw vragen krijgt U antwoord. Het verwondert ons niets als U afwijkt van de massa die meehuilt met de wolven in het bos. Die hebben ook nog nooit iets verdiend, niet waar?