Technische Universiteit Eindhoven

Strategische samenwerking met instituut Kempenhaeghe

Geplaatst: 24 maart, 2011

De TU/e en instituut Kempenhaeghe - een expertisecentrum voor epilepsie, slaapstoornissen en neurologische stoornissen - gaan morgen 25 maart een strategisch samenwerkingsverband aan gericht op onderzoek en innovatie. De partijen mikken op een forse uitbreiding van het aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten.

De entree van Kempenhaeghe in Heeze.

De twee partijen hebben zon twintig nieuwe projecten in het vizier, naast vier al lopende gezamenlijke onderzoeksprojecten. Onderzoekers van de TU/e en Kempenhaeghe, dat gehuisvest is in Heeze, gaan werken aan verbetering van diagnostiek, behandeling en zorg voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Behalve op onderzoek, richt de samenwerking zich op ook onderwijs. Zo zijn er gezamenlijke promotietrajecten en komen er technologietrainingen voor de medische staf en projecten voor studenten.

Ir. Ike Bomer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kempenhaeghe, en dr. ir. Arno Peels, voorzitter College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven ondertekenen de overeenkomst tijdens het jaarlijks internationaal wetenschappelijk congres Epilepsy & Sleep update @Kempenhaeghe.nl. De ondertekening van het samenwerkingsconvenant onderstreept enerzijds het structurele karakter van de samenwerking en anderzijds de verbreding van de samenwerking over diverse faculteiten van de TU/e en de diverse sectoren van Kempenhaeghe.

Kempenhaeghe biedt vanuit technisch-wetenschappelijk perspectief zeer interessante uitdagingen op het gebied van diagnostiek, behandeling en zorg, met grote impact voor veel patiënten, laat dr.ir. Arno Peels weten, bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven. Het is een zeer significant instituut met onderzoeks- en innovatieambitie. En ook de nabijheid in onze regio is van grote waarde.

Onze samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven biedt vele kansen die voor patiënten met epilepsie, slaapstoornissen of neurocognitieve problemen van grote betekenis zullen zijn. In onze vakgebieden wordt medische technologie steeds belangrijker. Voor Kempenhaeghe als expertisecentrum past de overeenkomst met de TU Eindhoven in onze ambities om te academiseren. zo stelt Ike Bomer, algemeen directeur van Kempenhaeghe.

De samenwerking richt zich onder meer op discrete, voor de patiënt niet-belastende technieken voor monitoring. Bijvoorbeeld in de diagnostiek, bij de behandeling (bijvoorbeeld bepaling en toediening van medicatie) en bij het vroegtijdig signaleren en voorkomen van epilepsieaanvallen. Een andere gezamenlijke lijn betreft innovaties op het gebied van ICT voor extramurale zorg voor specifieke patiëntengroepen. Dit maakt het mogelijk patiënten in hun thuissituatie te helpen. Verder is er veel aandacht voor nieuwe vormen van beeldvorming van de hersenen. Hoe nauwkeuriger de werking van de epilepsie bij een patiënt in beeld kan worden gebracht, hoe groter de mogelijkheden zijn voor een effectieve en niet-belastende behandeling.

Over Kempenhaeghe
Kempenhaeghe is een expertisecentrum en biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan volwassenen en kinderen met epilepsie en/of slaapstoornissen en aan kinderen met neurologische leer- en ontwikkelings-stoornissen. Deze aandoeningen kunnen tot ingewikkelde zorgvragen leiden waarvoor een op elkaar afgestemde inzet van meerdere disciplines nodig is. Die biedt Kempenhaeghe. Kempenhaeghe heeft (poli)klinieken in Heeze en Oosterhout. Daarnaast zijn er zeven poliklinieken in Zuid-Oost Nederland. Expertiseontwikkeling en innovatie van diagnostiek en behandeling op deze vakgebieden zijn strategische pijlers.

Over 'Health' aan de TU Eindhoven
Health is een van de drie 'strategic areas' van de TU Eindhoven. Zo'n 250 onderzoekers, verspreid over alle negen faculteiten, werken aan gezondheidstechnologie. Dat doen ze op gebied van Smart Environment, Smart Diagnosis en Smart Interventions. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn het gebruik van ultrageluid en MRI om kanker op te sporen en te bestrijden, een babyvriendelijk jasje met onzichtbare sensoren om te vroeg geboren baby's te bewaken, het kweken van hartkleppen en nierweefsel uit lichaamseigen cellen en minimaal invasieve robotchirurgie.