Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Datum: 10 juni 2011

'Rijk ontneemt inwoners Noord Nederland cultuur door bezuinigingen'

De rijksoverheid heeft in het regeerakkoord aangegeven dat ze een goede spreiding wenst van kwalitatief goede culturele voorzieningen in alle regio's. In Noord-Nederland woont tien procent van de Nederlandse bevolking. Toch krijgt het Noorden na de bezuinigingen van staatssecretaris Halbe Zijlstra nog maar een fractie van het geld dat het Rijk voor cultuur uittrekt. Inwoners van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn daarvan de dupe.

Onaanvaardbaar. Dat is de reactie van vijf overheden in het Noorden op de voorstellen van staatsecretaris Zijlstra om 200 miljoen euro te bezuinigen op cultuur. Het Rijk subsidieert in deze voorstellen nog maar zo weinig culturele instellingen in het Noorden, dat de bevolking tekort wordt gedaan. Inwoners zullen vaker en langer moeten reizen voor een voorstelling of een tentoonstelling. In plaats van cultuur terug te geven aan de burgers, wordt het hen ontnomen.

Nu krijgen nog 17 instellingen geld van het Rijk (12 rechtstreeks en 5 via de fondsen). Zijlstra brengt de rechtstreekse rijksfinanciering/verantwoordelijkheid in Noord Nederland fors terug. Slechts 3 instellingen in het Noorden kunnen vanaf 2013 zeker zijn van rechtstreekse subsidie van het rijk, maar met minder budget: Noord Nederlands Orkest, Noord Nederlands Toneel en Jeugdtheater de Citadel. Voor Noord Nederlandse Dans en de presentatie van Noorderlicht geeft Zijlstra nog geen uitsluitsel. Het keramiekmuseum Princessehof krijgt geen rijkssubsidie meer. De overige 11 instellingen worden rechtstreeks doorverwezen naar de fondsen (o.a. Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten). Deze fondsen krijgen echter ook een flinke korting voor de kiezen. Doordat de fondsen straks veel meer aanvragen krijgen, wordt de spoeling dun. Instellingen uit Noord Nederland die naar verwachting straks bij de fondsen aan moeten kloppen zijn o.a. gerenommeerde festivals als Oerol, Noorderzon en Noorderslag, Grand Theatre, Peergroup en het Friese theatergezelschap Tryater.

De Noordelijke overheden begrijpen dat het kabinet bezuinigt, maar de opeenstapeling van de bezuinigingen die de staatssecretaris voorstelt, komt er eigenlijk op neer dat het Rijk zijn handen aftrekt van de cultuur in het Noorden. De opbrengst van de bezuinigingen is relatief klein, de schade die wordt toegebracht groot en onherstelbaar.

De Noordelijke overheden roepen Zijlstra en de Tweede Kamer, die de voorstellen binnenkort bespreekt, op tot bezinning. Tegelijk beloven zij hun uiterste best te doen om zelf te blijven investeren in de culturele sector in Noord Nederland. Vergeleken met de rest van Nederland is de culturele infrastructuur in het Noorden ijl. Ook de economische infrastructuur in het Noorden is ijl. Noordelijke bestuurders verwachten dat het voor de cultuursector niet eenvoudig zal zijn om alternatieve financieringsbronnen aan te boren, zoals het kabinet wil.