Hoogste rechter vernietigt deel spamboete Thuiswerkcentrale


* Home
* Actueel
* Alle publicaties
* Publicatie

Publicatie

Print

Terug naar overzicht

Hoogste rechter vernietigt deel spamboete Thuiswerkcentrale

* Publicatiedatum 21-06-2012
* Soort Gerechtelijke uitspraken
* Beslisdatum 14-06-2012Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 14 juni 2012 een OPTA-boete van 240.000 euro wegens overtreding van het spamverbod definitief vernietigd. OPTA heeft in 2008 in totaal 510.000 euro aan boetes opgelegd aan een drietal bedrijven en twee natuurlijke personen, die onder de
naam Thuiswerkcentrale ongevraagde e-mailberichten hadden verstuurd. Hierin maakten zij reclame voor thuiswerk. De ontvangers moesten daarvoor bellen naar een betaald 0900-informatienummer. Bellers naar dit nummer stonden vervolgens heel lang in de wacht of werden aan de lijn gehouden. Een
serieus aanbod voor thuiswerk kregen de bellers niet.

Eerdere uitspraak rechtbank Rotterdam
Een van de twee natuurlijke personen en diens twee bedrijven gingen, nadat hun bezwaar door OPTA ongegrond was verklaard, in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Op 15 januari 2010 heeft de Rechtbank van Rotterdam de aan hen opgelegde boete van 240.000 euro vernietigd. Reden hiervoor was dat
OPTA onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze partijen als overtreders van het spamverbod konden worden aangemerkt.

Conclusies CBb
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft nu deze uitspraak van de rechtbank bevestigd. Uit het feit dat deze partijen betrokken waren bij de Thuiswerkcentrale en voordelen hebben genoten van de verzending van spam, kan niet de conclusie worden getrokken dat zij ook als verzender
zijn aan te merken. OPTA heeft deze partijen onterecht als overtreder aangemerkt. De boete van totaal 240.000 euro die aan deze partijen zijn opgelegd, is daarmee vernietigd. De resterende boete van 270.000 euro is inmiddels definitief.

Tegen deze uitspraak kan geen beroep meer worden aangetekend.

Relevante publicaties

Bezig met het ophalen van de gegevens...

* Rechter vernietigt deel spamboete Thuiswerkcentrale: OPTA in hoger beroep
* Beslissing op bezwaar Thuiswerkcentrale
* OPTA beboet 'thuiswerkcentrale' voor versturen spam
* Boetebesluit Thuiswerkcentrale (overtreding spamverbod)