Akoestische trillingen boven noordoost Nederland


5 februari 2014 - Uit de metingen gedaan door seismische en akoestische apparatuur van het KNMI blijkt dat de trillingen die gisteravond in Groningen, Friesland en Drenthe zijn gevoeld niet van een aardbeving afkomstig zijn.
Akoestisch signaal in de stations Surhuizum (Friesland) en Zuidlaarderveen (Drenthe). Bron: KNMI
Akoestisch signaal in de stations Surhuizum (Friesland) en Zuidlaarderveen (Drenthe). Bron: KNMI
De oorzaak is een gebeurtenis in de atmosfeer. Metingen van akoestische (infrageluid) instrumenten laten trillingssignalen in de atmosfeer zien, die ten noorden van de Waddeneilanden plaatsgevonden hebben.

Bronnen van infrageluid in de atmosfeer zijn onder andere explosies, supersone vliegtuigen en meteoren. Het is niet eenduidig vast te stellen om wat voor bron het hier gaat.

De figuren laten het verschil zien tussen signalen van een akoestische trilling en een aardbeving. De eerste figuur geeft de registratie van de infrageluid gebeurtenis van 4 februari 2014 gemeten de stations Surhuizum (Friesland) en Zuidlaarderveen (Drenthe). De signalen liggen ver uit elkaar
en zijn weinig impulsief. Beide kenmerken duiden op een akoestisch event dat in de atmosfeer plaatsgehad heeft.

De tweede figuur geeft de registratie van een aardbeving op 26 januari 2014 gemeten in dezelfde stations. De signaalvorm (scherpe impuls) en het korte tijdsverschil tussen de twee stations zijn karakteristiek voor een aardbeving.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signaal van een aardbeving in de stations Surhuizum (Friesland) en Zuidlaarderveen (Drenthe). Bron: KNMI Signaal van een aardbeving in de stations Surhuizum (Friesland) en Zuidlaarderveen (Drenthe). Bron: KNMI