Statement n.a.v. de vliegramp


Gepubliceerd op 19 juli 2014

De gezamenlijke banken zijn diep geschokt door de gebeurtenissen met vlucht MH17 en leven mee met alle direct en indirect betrokkenen.

Internationale media berichten dat mogelijk bankpassen van slachtoffers zijn gestolen. Voorop staat dat een bankpas zonder pincode in principe onbruikbaar is. Zo nodig nemen banken preventieve maatregelen.

Eventuele schade die voortkomt uit misbruik van passen zullen de banken vergoeden aan de nabestaanden.