Zaak Openbaar Ministerie tegen Hubert Moellenkamp start in december


< Terug naar het nieuwsoverzicht

15 augustus 2014

Zaak Openbaar Ministerie tegen Hubert Moellenkamp start in december

Donderdag 14 augustus kon u in De Telegraaf lezen dat het Openbaar Ministerie de strafzaak tegen Hubert Moellenkamp op 3 december start met een regiezitting.

Journalist Bart Mos schreef "Justitie sleept voormalig Rochdale-topman Hubert Moellenkamp eind dit jaar voor de rechter. De ontslagen bestuursvoorzitter wordt samen met zijn vrouw Alberdina en twee zakenpartners beschuldigd van een miljoenenfraude bij de Amsterdamse woningcorporatie."

Afstand
Rochdale heeft de handelswijze van Moellenkamp scherp veroordeeld en is ook een gerechtelijke procedure tegen hem begonnen om geld dat hij onterecht heeft ontvangen terug te eisen. Wij vinden het een schande dat een bestuurder van een woningcorporatie zichzelf verrijkt en mogelijk ook nog
fraude heeft gepleegd.

Een stap verder
Met de geplande regiezitting is er nu een volgende stap gezet in deze zaak van het Openbaar Ministerie tegen Moellenkamp op verdenking van dubieuze vastgoedtransacties.

Goed op weg
Zowel huurders als onze eigen medewerkers hebben de negatieve gevolgen ondervonden van het handelen van Moellenkamp. Een aantal renovatie- en bouwprojecten werden uitgesteld of afgeblazen. Ook werd de integriteit van onze medewerkers ter discussie gesteld, terwijl die part noch deel hadden aan
zijn handelen.

Rochdale richt zich na diverse reorganisaties weer op haar kerntaak: het aanbieden en goed beheren van betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen in een schone, veilige en prettige leefomgeving.

Voor persvragen en -verzoeken kunt u zich richten tot de afdeling
persvoorlichting: 020 - 565 25 72.

Tell a friend