De Stad Brussel erkend als toeristisch centrum


Door Stephanie Van Schoors, Pauline Bievez
Gepubliceerd op 27/04/2015

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft nu vrijdag 24 april het ministerieel besluit ondertekend dat een gedeelte van de Stad Brussel erkent als toeristisch centrum. Hij verklaarde het volgende: "Het is duidelijk dat het
toerisme van cruciaal belang is, met name voor de Stad Brussel, en een groot aantal zelfstandigen en ondernemingen in staat stelt hun activiteiten te ontplooien. De opening op zondag die nu mogelijk is, vormt een werkelijke commerciele opportuniteit voor deze actoren."

Na de indiening van de aanvraag door de Stad Brussel op initiatief van schepen van Economische Zaken Marion Lemesre, en gelet op het gunstige advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 23 april 2015, heeft minister Willy Borsus het besluit (1) ondertekend dat een gedeelte van de Stad
Brussel (de "Vijfhoek" of de zone afgebakend door de Kleine Ring) erkent als toeristisch centrum. Dit besluit stelt de winkels in deze zone voortaan in staat om te openen zonder een verplichte wekelijkse sluitingsdag (wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening). Het besluit bevestigt bovendien de mogelijkheid die al bestond (2), ook voor de Vijfhoek, om af te wijken van de regels inzake de gewoonlijke openingsuren voor de handel. Tot slot beschikte de Stad Brussel ook, voor hetzelfde gedeelte van het grondgebied, over een erkenning
als toeristisch centrum waardoor personeel 's zondags tewerkgesteld kon worden (3). De puzzel is nu dus compleet.Overwegende dat het ingediende dossier aantoont dat er in Brussel veel toeristen zijn en dat er 100 hotels waren in 2014, terwijl het aantal overnachtingen 2,47 miljoen bedroeg in 2013 en 2,6 miljoen in 2014; gelet op met name de toeristische trekpleisters zoals de Grote Markt, het Paleis van
Schone Kunsten, het Stripmuseum of het Magritte Museum, enz, wordt het gedeelte van de Stad Brussel dat overeenkomt met de perimeter afgebakend door de volgende lanen:- Negende Linielaan;
- Nieuwpoortlaan;
- Barthelemy laan;
- Slachthuislaan, zijde stadscentrum;
- Zuidlaan;
- Waterloolaan;
- Regentlaan;
- Bischoffsheimlaan;
- Kruidtuinlaan, zijde stadscentrum, en
- Antwerpselaan,erkend als toeristisch centrum.

(1) Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de Stad Brussel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening.
(2) Toelating gegeven door de minister van Middenstand in april 1974 op basis van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening.
(3) Ministerieel besluit van 2 juli 2011 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra.

Termen:

* Zelfstandigen

Bron
RSS

Logo of 'Persdienst van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie' Persdienst van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
Gulden-vlieslaan 87 bus 1
1060 Brussel

Contacten

Stephanie Van SchoorsStephanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden