Stad als Museum laat bezoeker historie Coevorden beleven

Stad als Museum laat bezoeker historie Coevorden beleven

In Coevorden is de geschiedenis op straat te beleven. Dat is gedachte achter het project De Stad als Museum. Vanaf eind juni kunnen bezoekers en inwoners de verhalen van de stad aan de hand van een wandeling langs tien objecten meemaken. Op tien plaatsen staan robuuste ijzeren panelen waarop aan de hand van thema’s als Bommen Berend, Garnizoensstad, Vesting, Kasteel en Weeshuis de roemruchte geschiedenis van Coevorden wordt verteld in tekst en beeld. De route, met de titel Scherven van een stad, is te volgen aan de hand van een brochure met een kaart of via de app Annodrenthe. De route wordt vrijdag 26 juni geopend.

In Coevorden is in de afgelopen vijftien jaar fors geïnvesteerd in de verbetering van de vestingstad. Aan de hand van het Wensbeeld en het Masterplan 2005 is gewerkt aan het nieuwe stadshart waarbij de historische kenmerken van de voormalige vesting weer benadrukt zijn. In 2013 opende het nieuwe Stedelijk Museum Coevorden. De Stad als Museum vormde de grondslag voor het projectplan hiervoor:

Coevorden transformeren in een stad waar de geschiedenis letterlijk op straat te vinden is. Historische plekken worden gemarkeerd met de objecten en verhalen; voor de verdieping kan men in het museum terecht. Bureau Caspar Conijn uit Amsterdam tekende voor de ontwerpen van zowel het museum als van de nieuwe objecten-route; op deze manier is een eenduidige beeldtaal ontstaan. Dichter Jean Pierre Rawie uit Groningen maakte bij alle onderwerpen een spitsvondig kwatrijn. Historicus Gerrit Kleis leverde de historische informatie voor de verhalen, die geschreven zijn door Anneke Huisseling. De research is gedaan door de historische verenigingen, met name Ysbrand van der Weide.

Vrijetijdseconomie

Het gebrek aan financiën om De Stad als Museum verder uit te werken, noopte tot een slimme aanpak. Door een samenwerkingsverband op te richten tussen gemeente, Domesta, Kasteel Coevorden, Stedelijk Museum Coevorden, Historische Vereniging Coevorden en ToReCo kon met succes een beroep gedaan worden op een subsidie Vrijetijdseconomie van de provincie Drenthe. De realisering van de objecten op de verschillende plaatsen in de stad is zoveel mogelijk gecombineerd met de uitvoering van ruimtelijke projecten, zoals de herinrichting van de singels, het Bogasgebied en de Bentheimerbrug. De subsidie van de provincie bedroeg 67.000 euro; dit is een derde deel van het totale project De Stad als Museum.

Koepelproject

In het koepelproject De Stad als Museum werken verschillende partners in Coevorden verder aan de belevong van de historie. Wooncorporatie Domesta heeft een aantal panden verbonden met de historie van de stad. Het voormalige pand ‘ Lord Nelson’ is door Domesta herbouwd en voorzien van historische informatie over de oorspronkelijke bebouwing van de plek, het ‘Bentheimer Blokje’ in de Bentheimerstraat is onder bezielende leiding van Domesta prachtig gerestaureerd en van historische informatie voorzien; bij de bebouwing van het voormalig brandweerterrein aan de Haven is gekozen voor een architectuur en naamgeving die aansluit bij de vorm van Arsenaal en pakhuis De Vlijt. Bij de herinrichting van de openbare ruimte besteedt de gemeente consequent aandacht aan de historische kenmerken en vormgeving van de stad, zoals bij de herinrichting van de singel, het Stadspark en het ontwerp van de nieuwe bruggen. Recentelijk is de restauratie van de voormalige Van Gend en Loosloods aan de Parallelweg voltooid. Ook hier wordt na de werkzaamheden aan Holwert-Zuid en –Midden een plek gemarkeerd met een vergelijkbaar object dat informatie geeft over de oude ‘Franse weg’ of Anerdijk die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Coevorden.

Eind dit jaar wordt bij de nieuwe Bentheimerbrug eveneens een object geplaatst waarin de tekst van de herdenkingsplaquettes die op de oude Bentheimerbrug waren bevestigd, wordt opgenomen. Even verderop komt een punt dat informatie geeft over het voormalige Cafë Duinkerken waar ooit een aanslag op Hitler is beraamd.

Ondernemers

Ook de Stichting Centrummanagement zet zich volop in om ondernemers in de binnenstad te betrekken bij het project De Stad als Museum. Zo’n twintig ondernemers laten hun bezoekers ervaren dat ze in een voormalige vestingstad zijn, bijvoorbeeld door in hun zaak, op de menukaart of in de productvoering te refereren aan de geschiedenis van de stad. Ook bij het organiseren van evenementen in de stad vormt het vestingverleden steeds de leidraad. In samenwerking met het Duitse Meppen en het Groningse Bourtange wordt momenteel gezocht naar financiële – Europese – middelen om de initiatieven van ondernemers verder te realiseren.

Noot voor de redactie,