MKB heeft nog vaak weinig kijk op ondernemingsfinanciering


Whitepaper MKB-kredietcoach biedt ondernemers inzicht tijdens de Week van de financiering

Zwolle, 20160216 -- Nog te vaak kijken ondernemers voor ondernemingsfinanciering alleen maar naar de bank. Daarmee missen ondernemers kansen bij het op- en uitbouwen van hun onderneming. Om die reden heeft MKB-kredietcoach een whitepaper gepubliceerd waarin ondernemers worden gewezen op de diverse mogelijkheden die er op het gebied van ondernemingsfinanciering zijn. De whitepaper is verschenen ter gelegenheid van de eerste landelijke Week van de financiering die van 15 tot en met 19 februari door de Kamer van Koophandel wordt georganiseerd.

De tijd dat in het kader van ondernemer voor financiering vooral aangewezen was op de bank is voorbij. Aan de ene kant zijn banken tegenwoordig terughoudender in het verstrekken van krediet. Aan de andere kant is het aanbod van ondernemingsfinanciering – geld voor ondernemers met goede plannen – veel breder. ‘Stapelfinanciering wordt steeds belangrijker,’ stelt Jan Wietsma, een van de initiatiefnemers van MKB-Kredietcoach. ‘Het is voor ondernemers van belang te weten dat er meer geldbronnen zijn dan alleen de bank.’

Deze whitepaper brengt de verschillende financieringsbronnen in kaart. En gaat ook in op de verschillende vormen van kredietverlening en de vragen die een kredietverstrekker zou kunnen stellen. Zo vraagt een bank andere zekerheden dan een investeerder, maar zal een investeerder vaak directer bij de onderneming betrokken willen zijn. ‘In de whitepaper zetten we alle moderne ontwikkelingen rond ondernemingsfinanciering – van bancair krediet, crowd funding, business angels, tot leverancierskrediet en eigen vermogen netjes op een rij. Daarnaast geeft de whitepaper handvatten hoe ondernemers hier in de praktijk mee om kunnen gaan.’

Ondernemers kunnen de whitepaper gratis downloaden op: http://www.mkbkredietcoach.nl/whitepaper-hoe-kom-ik-als-ondernemer-aan-geld/ of ophalen bij de stand van MKB-kredietcoach op tijdens de week van de financiering.

Over MKB-kredietcoach

MKB-kredietcoach is een onafhankelijke organisatie die MKB’ers ondersteunt bij het krijgen en behouden van financiering. Wij vergroten de (financiële) kennis, vaardigheden en professionaliteit van ondernemers. Hierdoor krijgen ondernemers meer inzicht in de financiële reputatie van zijn persoon en zijn bedrijf.

Jan Wietsma